Ozempic er i restordre

​Går du i vores diabetesklinik, og har du udfordringer med at skaffe Ozempic, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig.

Ozempic er i restordre og vil være det i et stykke tid. Det betyder, at dit apotek i perioder kan skaffe det og i perioder ikke.

Mangler du Ozempic, kan du kontakte Sygeplejerådgivningen på tlf. 39 68 08 00, som vil give besked til en læge i dit team. Du vil herefter blive kontaktet mhp. at få lagt en anden behandlingsplan. Da vi får mange henvendelser om denne problemstilling, må du påregne lidt ventetid, inden du bliver kontaktet, men du vil blive kontaktet.

Du får muligvis tilbudt behandling med et andet præparat, som kan være Victoza eller Rybelsus.

Du kan finde vejledninger på begge præparater hos Videncenter for Diabetes:

Vejledning Victoza

Vejledning Rybelsus​

 


 


Redaktør