​​​​​​​

Om SDCC's brugergruppe

SDCC's brugergruppe består af personer og pårørende til personer med diabetes, der er tilknyttet Steno. 

​Formål

For​målet med brugergruppen er at give brugerne på SDCC større indflydelse på udviklingen af  behandling og øvrige tilbud på SDCC.

Hvordan fungerer et brugergruppemøde?

Brugergruppen mødes ca. 5 gange om året til møder af 2,5 times varighed. Til møderne deltager medlemmerne i brugergruppen sammen med et par​ medarbejdere fra SDCC og en repræsentant fra ledelsesgruppen. På møderne diskuterer vi emner, som brugergruppen selv har sat på dagsordenen og emner, som de ansatte eller ledelsen bringer op i gruppen. 

Som deltager i brugergruppen får du mulighed for at bringe dine erfaringer i spil i udviklingen af SDCC. Du møder andre med diabetes og medarbejdere på SDCC og vigtigst af alt, får du mulighed for at sætte dit præg på Steno. Din deltagelse er et vigtigt bidrag til udviklingen af SDCC som et brugercentreret diabetescenter, der imødekommer brugernes behov bedst muligt.

Hvad har tidligere brugergrupper givet input til?

  • Ønsker til fremtidens behandling, f.eks. mere fokus på det hele menneske i konsultationssamtalerne og udfordringer med seksualiteten, når man har diabetes.
  • Ønsker til øget fleksibilitet i ambulatoriet – mulighed for selvbook af aftaler og forskellige former for konsultationer (video, telefon).
  • Udviklingen af Temaaftener og Åben forskning som nye tilbud til brugerne.
  • Udvikling af ny patientuddannelse til personer med type 2-diabetes.
  • Udvikling af nyt Diabetes teknologisk forum med rådgivning om diabetes-apps.
  • Planer for kommunikation vedrørende byggeriet af det nye SDCC i Herlev.

​Forventninger til deltagere i brugergruppen

Som deltager i SDCC's brugergruppen forventer vi: 
  • At man er i stand til at repræsentere brugerne på SDCC – tale på brugernes vegne.
  • At man har lyst til at dele sine ideer, perspektiver og meninger om livet med diabetes.
  • At man forbereder sig til møderne og deler sine tanker og holdninger.

Honorering:

Man får 800 kr. pr. møde. Alternativt kan man i stedet for honorar, få dækket sine transportudgifter.


Redaktør