​​

Vi ser større tilfredshed og bedre resultater

​Hos Sundhedsfremme er brugerinvolvering en naturlig del af hverdagen. Det giver ikke bare  øget livskvalitet for brugerne - det kan også måles på deres diabetes. Men brugerinvolvering er ikke bare noget, man som professionel automatisk kan. Det kræver træning, uddannelse og tid, hvis det skal lykkes, fortæller forskningsleder Ingrid Willaing, Sundhedsfremme. [Artiklen er fra 2018]

“Hos os er brugerinvolvering en bærende værdi,” siger Ingrid Willaing, der er forskningsleder i Diabetes Management Forskning i Sundhedsfremme, SDCC. I de otte år, hun har siddet ved roret i afdelingen, har hun og hendes kollegaer udviklet koncepter og metoder, der har til formål at øge livskvaliteten for personer med diabetes – først og fremmest ved at involvere dem i
forskningsprocessen.

Men at inddrage brugerne er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver en særlig indsats og særlige kompetencer.

“En af de ting, vi er særligt opmærksomme på, er, at viljen til brugerinvolvering på organisatorisk, strukturelt og ledelsesmæssigt niveau er afgørende for, om man systematisk kan praktisere det. For brugerinvolvering er ikke noget, man som professionel automatisk kan. Det kræver træning og uddannelse at udvikle nye måder at arbejde med personer med diabetes på,” fortæller Ingrid Willaing og nævner, at brugerinvolvering med henblik på at skabe bedre sundhedsmæssige resultater, er en udfordring, som mange sundhedsvæsener rundt omkring i verden er optaget af lige nu. Og det er ikke udelukkende inden for diabetesområdet, brugerinvolvering er en udfordring -  det er det inden for mange sygdomsområder.

Kræver tid at få indarbejdet

Ingrid Willaing kæmper for, at personer med diabetes lever et liv med så få begrænsninger som muligt i deres liv. Det er hendes overordnede mål. Men for at nå derhen, skal SDCC investere tid og kræfter i at få implementeret nye metoder og tilgange til brugerne. Men hvordan får man tid til det i en i forvejen travl hverdag på SDCC?

“Det kan være svært at få brugerinvolveringen til at fungere og få alting til at hænge sammen i en konsultation. Behandlerne har jo en lang række emner og opgaver, som både de og brugerne oplever som meget vigtige. Derfor er det nødvendigt, at der bliver afsat tilstrækkeligt med tid, og at fagpersonerne får muligheder for kompetenceudvikling, uddannelse og træning,” forklarer hun og tilføjer, at brugerinvolvering på SDCC også handler om, at brugernes oplevelser, holdninger og muligheder skal være omdrejningspunkt for behandlingen.

“Det drejer sig om at tage udgangspunkt i livet, som det ser ud for den person, man sidder sammen med,” forklarer hun.

Positiv relation

Ifølge Ingrid Willaing er brugerinvolvering altså en vigtig investering og vejen til at få personer med diabetes til at tage bedst muligt vare på sig selv. Hos Sundhedsfremme ser de en mærkbar forandring, når brugerne er med i forløbet - lige fra forskning til praksis.

“Faktum er, at det giver en stor tilfredshed og i nogle tilfælde bedre biologiske resultater, når brugerne er systematisk involveret i behandlingsforløbet,” understreger Ingrid Willaing og nævner, at Sundhedsfremme i alle forskningsprojekter arbejder med at få de ressourcer, som alle brugere har, i spil. Det handler også om at have en positiv tilgang til den person, der har diabetes.

“Det er vigtigt at få skabt en god relation til brugeren, og det gør man sjældent ved at lægge ud med at tale om, hvad der ikke går så godt. Det er oftest bedre at starte med at fremhæve, hvad  der lykkes for den enkelte,” forklarer Ingrid Willaing, der sammen med sine kollegaer har arbejdet meget med blandt andet Peer-support, som handler om, at ligestillede kan støtte hinanden.

”En række forskningsprojekter har klart vist, at personer med diabetes efterspørger dialog med andre i samme situation. Det giver en følelse af samhørighed, som har stor betydning for det mentale helbred. Det giver ofte  anledning til overvejelser om nye måder, man kan håndtere sit liv med diabetes på. Og så oplever brugerne en gensidig forståelse, som kun kan opstå netop ved at møde andre personer med diabetes,” siger forskningslederen, der er spændt på at se udviklingen af SDCC inden for de næste par år.

Redaktør