​​

Brugerne har en helt anden agenda

​Tina Vilsbøll er klinikchef og professor på SDCC. Hver eneste dag kæmper hun for at give brugerne en så god behandling som muligt. Men uden den rette formidling og konsultation kommer hun ikke langt, erkender hun. “Ofte har brugerne en helt anden agenda end min. De er ikke kommet for at tale om blodsukker - de vil tale om potens eller vægttab.” [Artiklen er fra 2018]

“Jeg ved som fagperson, hvad der medicinsk er bedst for personen med diabetes, jeg sidder overfor. Og det har jeg en forpligtelse til at få formidlet på den bedst mulige måde,“ forklarer klinikchef og professor Tina Vilsbøll fra sit kontor på Steno Diabetes Center Copenhagen. I mere end 20 år har hun arbejdet med diabetes, været på de største konferencer, læst et hav af artikler og talt med mange tusind mænd og kvinder med type 1- eller type 2-diabetes.

“Men det er også lige præcis i formidlingen, at kæden kan ryge af. For mange gange har brugerne en helt anden agenda end min og vil i bund og grund helst være fri for den her kroniske sygdom,” fortæller Tina Vilsbøll og understreger, at mange med type 2-diabetes derfor går rundt med tanker om, hvorfor de overhovedet skal tage medicinen, når de ikke umiddelbart mærker sygdommen - en medicin, der ovenikøbet kan give bivirkninger, som kan være dyr, og som mange i virkeligheden ikke har lyst til at tage.

“Jeg sidder jo med en række lægemidler og livsinterventioner, som jeg utroligt gerne vil have bragt videre til dem. Og jeg ved godt, hvad der som udgangspunkt giver den bedste overlevelse for den enkelte. Men brugerne har det ikke nødvendigvis på samme måde som mig. De er for eksempel ikke kommet til konsultationen for at tale om deres lave blodsukker. De vil tale om potens eller om vægttab,” fortæller klinikchefen, der sammen med en oversygeplejerske og et team af dygtige behandlere kæmper for bedre livskvalitet og trivsel for hovedstadens borgere med diabetes.

“Og jeg må bare indrømme, at her har vi en stor udfordring. Vi skal være langt bedre til at forventningsafstemme med brugerne. Og her tror jeg, vi allesammen kan lære en masse - både behandlere og brugere,” erkender Vilsbøll.

Forberedelse og et bredt panel

En god konsultation kommer ikke af sig selv. Begge parter skal investere tid og kræfter i de 15 minutter, som en konsultation oftest tager. Blandt andet efterspørger Tina Vilsbøll, at brugerne forbereder sig på, hvad de vil tale med lægen om inden mødet.

“Det kan være noget med, at brugerne ud fra Min Sundhedsplatform skal udfylde og stille sig selv spørgsmålene: Hvad vil jeg gerne have ud af min konsultation i dag? Vil jeg vide noget om impotens? Eller vil jeg bare have fornyet mine recepter? Hvad er vigtigt for mig i dag? På den måde giver det behandleren en klar idé om, hvad brugeren gerne vil have ud af de her 20 dyrebare minutter,” siger Tina Vilsbøll, der drømmer om, at hun ud fra kvalitetsdata kan se, at hun giver samtlige brugere på Steno en evidensbaseret, moderne diabetesbehandling - samtidig med, at brugerne er glade for deres forløb.

Og lige præcis det her med at nå samtlige brugere - det er den udfordring, som brugerinvolvering skal være med til at løfte.

“Diabetes er jo en ekstremt heterogen sygdom - lige fra gymnasieeleven med type 1-diabetes til den ældre i kørestol med en masse diabeteskomplikationer. Derfor skal vi have sammensat et meget bredt panel, som kan komme med gode bud på, hvor vi kan sætte ind henne,” forklarer Tina Vilsbøll og fortsætter:

“For det er vigtigt, at SDCC ikke bliver et ’produktionssted’, hvor man bare ser en masse personer med diabetes. For mig er det helt centralt, at man som bruger går hos et specifikt behandlerteam og ikke bare bliver et nummer. Det tror jeg, vi kan bruge brugerinvolvering rigtig meget til,” siger Tina Vilsbøll.

Redaktør