Sammen kan vi skabe store resultater

​Der mangler hverken viden, ekspertise, gode intentioner eller resultater i det danske sundhedsvæsen. Men vi kan og skal gøre det endnu bedre. Allan Flyvbjerg har lagt sig i selen for at gøre brugerinvolvering til en naturlig og aktiv del af hele SDCC. “Netop her vil vi kunne skabe store resultater og endnu større tilfredshed hos brugeren,” siger centerdirektøren. [Artiklen er fra 2018]

“En person med en kronisk sygdom som diabetes går gennemsnitligt til kontrol på hospitalet eller hos den praktiserende læge en gang hver tredje måned. Den konsultation tager ca. 15 minutter. Og hvad kan du egentlig nå i løbet af det kvarter? Skal vi bombardere folk med en masse viden, som de måske ikke kan kapere? Eller skal du prøve at have en helt anden tilgang?”, spørger Allan Flyvbjerg, centerdirektør for SDCC. Siden 2017 har han sammen med sine lederkollegaer arbejdet på at gøre brugerinvolvering til en naturlig del af SDCC og har derfor igangsat et særligt program inden for brugerinvolvering, der skal sætte tanker, debat og en kulturændring i gang på hele centret.


“Brugerinvolvering kan for eksempel være, at både lægen og personen med diabetes forbereder sig endnu mere end i dag inden mødet. Og i stedet for at lægen bruger hovedparten af tiden på at informere og efterlader kort tid til brugeren, skal de to have en endnu mere ligeværdig dialog. Som fagprofessionel handler det derfor om at dosere sin viden over for den individuelle person med diabetes. Det handler om at finde ind til vedkommende, der sidder over for en og få afdækket, hvilke ønsker og præferencer personen måtte have,” understreger Flyvbjerg og omtaler behandleren og personen med diabetes som to eksperter, der mødes - en der er faglig ekspert, og en der er ekspert i sit eget liv.


Vi kan altid blive bedre

Allan Flyvbjerg er en mand med en mission og vil gøre SDCC endnu mere kendt - både i indland og udland. Derudover skal SDCC være dét diabetescenter i verden, der har verdensklassebehandling, og som i alle dets aktiviteter har reel brugerinvolvering.


“SDCC er internationalt allerede kendt for sin særlige brugerinddragende tilgang. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan gøre det bedre. Derfor må vi have respekt for det, der allerede er blevet gjort og så sige: Men kan vi ikke lave version 2.0?”, understreger han.


Ifølge centerdirektøren handler brugerinvolvering ikke bare om at få personen med diabetes til at involvere sig lidt mere i sin behandling. Det handler også om at få vedkommende til at engagere sig i, hvad der skal forskes i. Brugerinvolvering vil derfor kunne skabe en bevidsthed om, at den enkelte spiller en stor og væsentlig rolle i, at der bliver udviklet og skabt medicin, udstyr og passende fysiske rammer omkring en.


“Der er jo rigtig mange steder, hvor man kan åbne op for, at brugerne kan spille en vigtig rolle - det gælder både inden for forskningsområdet, indretningen af lokaler og i konsultationen. Kunne man for eksempel tilrettelægge hele den kliniske forskning på en anden måde? Er dét materiale, der bliver sendt ud, til at forstå? Hvordan formidler man bedst forskningsresultaterne til brugerne?” spørger Allan Flyvbjerg, der har en baggrund som overlæge, klinisk professor, dekan og har været formand for Diabetesforeningen i 11 år.


En fejlfinderkultur skal ændres

Men hvad er det, brugerinvolvering kan? Ifølge Allan Flyvbjerg er det meget simpelt.
“Netop her vil vi kunne skabe store resultater. Det vil give større tilfredshed, hvis du er med til at tage beslutninger omkring din egen sygdom og dit forløb,” forklarer han og understreger, at der hverken mangler viden, ekspertise eller gode intentioner om at hjælpe borgerne i det danske sundhedsvæsen. Men stadigt flere og flere danskere bliver ramt af diabetes, og senkomplikationer er et faktum. Og for at kunne håndtere de mange borgere og komplikationer, skal der ske noget med den måde, de fagprofessionelle møder borgeren på.


“Inden for sundhedsvæsnet og den lægevidenskabelige verden har vi tit en fejlfinderkultur, som handler om at finde ud af, hvor det går galt i stedet for at finde ud af, hvorfor det går galt. Og i vores iver efter at rette fejl og finde løsninger på et problem, kommer vi let til at skubbe brugeren væk,” forklarer Allan Flyvbjerg, der er inspireret af ’The Flourishing Treatment Approach”, hvor det handler om at have fokus på styrker og succesoplevelser hos borgeren og i særdeleshed fokusere på baggrunden for dét, der lykkes.      

Redaktør