Forløb og behandling

​Her kan du læse om dit forløb på SDCC, og hvilke tilbud vi har.

Har du ny opdaget type 1-diabetes, vil du med det samme indgå i et tværfagligt (læge, klinisk diætist, diabetessygeplejerske) patientuddannelsesforløb, der varer ca. et år. I dette forløb bliver du tilknyttet en fast diabetessygeplejerske.

Vi tilrettelægger uddannelsesforløbet i samarbejde med dig, hvor emnerne kommer i den rækkefølge, du har behov for. Efter uddannelsesforløbet er du godt rustet til en hverdag med diabetes. Du fortsætter derefter den videre kontrol i ambulatoriet.

Erfaren med type 1-diabetes

Du vil som patient på SDCC få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Antallet af besøg afhænger af, hvor tit du har brug for at komme. Du bliver tilknyttet et diabetesteam af faste behandlere.

Hvert år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge, som sammen med dig lægger en fremadrettet plan for din behandling og dit eventuelle behov for undervisning. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt konsultation hos en klinisk diætist.

Har du specielle behov som fx ønske om graviditet, problemer med øjne eller fødder, insulinpumpebehandling kan du blive henvist til vores specialistteams. De har særlig viden inden for netop dit behov.


Ordning med færre besøg og hjemmekontrol

​Opfylder du nedenstående kriterier, kan 3 af de 4 årlige besøg i klinikken erstattes af kvartalsvise målinger af langtidsprøven, HbA1c og udfyldelse af et spørgeskema. Disse sendes til SDCC med post, og du vil herefter modtage resultatet af prøven.

Kriterier for at indgå i ordningen

  • velreguleret type 1 diabetes og ikke have andre sygdomme.
  • være over 25 år
  • have haft din diabetes i over 5 år
  • have en langtidsprøve, der ikke er højere end 64 mmol/mol
  • ikke have komplikationer til diabetes og et normalt blodtryk
    kunne mærke lavt blodglukose

Praktisk information

Ved det årlige besøg får du udleveret 3 kuverter med udstyr til at tage langtidsprøven og de 3 spørgeskemaer.

Sammen med svar på 3. langtidsprøve får du tilsendt en til samtale hos diabetessygeplejerske, blodprøver i laboratoriet og evt. øjenklinik.

Diabetessygeplejerske og teamoverlæge vil sammen med dig løbende vurdere, om du skal blive i denne ordning.Tilbud til alle patienter på SDCC


Redaktør