Vil du mødes med andre med type 1-diabetes?

Type 1- diabetes er et 24/7 job uden en eneste fridag, og derfor kan den fylde meget. Ved at tale med andre i samme situation om oplevelser i hverdagen med at leve med type 1-diabetes, kan de daglige udfordringer blive lidt lettere at håndtere. Læs om vores nye initiativ med opstart af netværksgrupper. Måske er det noget for dig?

I vores arbejde med at involvere brugerne på SDCC, har vi oplevet en stor efterspørgsel efter at mødes med andre, der har diabetes. Vi ved også fra forskningen, at det at mødes i netværksgrupper kan være en vigtig støtte og føre til bedre trivsel i hverdagen med diabetes. 

Derfor starter vi i efteråret netværksgrupper for personer med type 1-diabetes, som kan mødes og tale med andre i samme situation. 

Hvordan forløber møderne?

Netværksmøderne består af en møderække på 4 møder ca. en om måneden. 

På det første møde vil vi afklare hvilke emner, som optager gruppen mest. Vi vil bl.a. bruge forskellige samtalekort, øvelser og spørgsmål til at sætte samtalerne i gang. 

Gruppen forventes at være på ca. 10 personer, som ved hver mødegang bliver delt op i 2 mindre grupper á 5 personer. Opdelingen sker på baggrund af de emner, som optager deltagerne.

Vi følger reglerne for afstand og hygiejne under møderne.

Mødeledere

Pernille Machholdt Østergaard (klinisk diætist), Jette Normann Christensen (sygeplejerske) og Lene Eide Joensen (seniorforsker) deltager i møderne og vil sætte samtalerne mellem jer i gang ved hjælp af forskellige øvelser og spørgsmål.

Tid og sted

Netværksmøderne starter i efteråret 2020. I første omgang har vi planlagt en møderække på 4 – alle dage kl. 16.30 til kl. 18.30.

  • 18. november
  • 16. december 2020
  • 13. januar 2021
  • 10. februar 2021

Vi serverer lidt at spise og drikke til mødet.

Netværksmøderne afholdes på Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 2-4 i Gentofte. Information om lokale følger.

Lyder det som noget for dig?

Hvis du har lyst til at deltage, kan du sige det til din behandler eller sende en e-mail til Pernille Machholdt Østergaard  (send ikke personfølsomme oplysninger).

Du er også velkommen til at skrive til Pernille, hvis du har spørgsmål til forløbet.

 


Redaktør