​​​

Øjenklinikken

​På SDCC tilbydes alle regelmæssig øjenscreening som led i at opdage eller følge diabetesrelaterede forandringer i øjets nethinde for at kunne behandle diabetisk øjensygdom.   


Henvisning

Vi tilbyder automatisk øjenscreening til alle, som går på SDCC. Beh​andlerne i dit team sørger for, at du bliver henvist.

Er du ny med type 1-diabetes, vil du blive booket til undersøgelse hurtigst muligt og gerne den første dag for dit besøg.

Har du tidligere gået på SDCC og har fået en ny henvisning hertil, vil vi følge intervallet givet på​ den sidste øjenscreening. 

Borgere med diabetes som ikke er tilknyttet SDCC, henvises til privatpraktiserende øjenlæge.​

I øjenklinikken vil du møde en øjensygeplejerske, som foretager selve øjenscreeningen og som herefter giver dig en foreløbig vurdering af undersøgelsen.

Inden undersøgelsen vil de fleste få dryppet deres øjne for at udvide pupillerne. Det giver bedre og mere detaljerede fotos af øjets nethinde. 

Øjenscreeningen vil oftest indeholde

  • Måling af tryk i øjnene
  • Måling af synsstyrke
  • Fotografering af øjenbaggrund
  • Information og undervisning efter dit behov

Læs mere i folderen: Undersøgelse af øjne


  • ​Overvej, om der er noget du vil tale eller spørge øjensygeplejersken om.

  • Oplever du fx ændringer i dit syn siden sidste øjenscreening?

I forbindelse med øjendrypning før øjenfotos vil nogle opleve sløret syn,  eller at de bliver blændet af skarp lys, så længe øjendråberne virker.  Overvej derfor at tage solbriller med, og hvilken transportform du vil benytte, når du skal hjem fra undersøgelsen.​​

Du får en foreløbig vurdering af øjensygeplejersken med det samme.
Det endelige svar er klar indenfor 10 dage. Du kan se svaret på minsundhedsplatform.dk​​

Øjensygeplejersken kan udlevere en skriftlig vejledning om.

  • Hvordan du finder svaret i min sundhedsplatform

  • Ordforklaring til de ord, som er anvendt i min sundhedsplatform

Resultatet af undersøgelsen er individuelt vurderet, og det afhænger af flere faktorer, hvornår næste øjenscreening foretages. Fx antal år med diabetes, og om der er øjenforandringer og i givet fald, om de er stabile. 


Vi kontakter dig via e-Boks, hvis der ved øjenscreeningen er forhold som skal undersøges nærmere enten hos praktiserende øjenlæge, øjenlægen på SDCC eller på en øjenafdeling i den region, hvor du bor.  ​


Mine øjne klør, hvad kan det skyldes?
Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos en praktiserende øjenlæge for evt. allergi.

Mine øjne svier og/ eller løber i vand, hvad kan jeg gøre?
Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos en praktiserende øjenlæge for evt.​ tørre øjne.

​​Mine øjne klister, har jeg øjenbetændelse?
Slimhinden på øjeæblets overflade og øjenlågenes inderside kan blive betændt. Slimhindebetændelse er en hyppigt forekommer betændelse hos både børn og voksne. Den kan være smitsom, allergisk betinget eller være forårsaget af mikroorganismer som virus og bakterier.

Mine øjne klistrer kun om morgenen, hvad kan det skyldes?
Fra øjenkrogen udskilles et fedt, klæbrigt sekret, som har til formål at opsamle støv, pollen og lignende. Denne proces sker mens du sover og samles i en søvnklat inderst i øjnene.

Mine øjne løber i vand. Hvordan får jeg det stoppet?
Det afhænger af årsagen. Det kan skyldes øjenbetændelse eller irritation af slimhinden på indersiden af øjenlågene. Det kan også være, at tårekanalen er tilstoppet. Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos din læge/øjenlæge.

Det hvide i mit øje er helt rødt. Har jeg fået en diabetisk blødning?
Nej, det er en blødning, der opstår ved brist af et lille blodkar i det hvide i øjnene og kan ses hos alle mennesker. Det kan skyldes kraftig brug af bugpressen ved toiletbesøg eller kraftigt hoste-eller nyseanfald. Vi anbefaler kontrol af blodtrykket. Blødningen går væk af sig selv i løbet af ca. to uger.

Hvis dine øjne samtidig gør ondt og der er tåreflåd, kan det skyldes en infektion. Ved infektion/øjenbetændelse i øjet anbefaler vi, at du kontakter din læge eller øjenlæge.

Jeg trænger til nye briller. Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?
Dit blodglukose skal være stabilt i perioden op til optikerbesøg. Det vil sige mellem 7 — 10 mmol/l i to uger. Desuden anbefaler vi, at du måler blodglukose lige før optikerbesøg. Store svingninger i blodglukose kan give sløret syn. Ved høj blodglukose har man tendens til at blive nærsynet. Bliver din nye brille udmålt ved enten høj eller lav blodglukose, kan du derfor risikere at få en forkert brillestyrke.

Jeg har sløret syn engang imellem?
Svingninger i blodglukose kan medføre forbigående brydningsændringer i øjet. Ved abnorm blodglukose kan det være svært at fokusere, og disse ændringer kan opleves over dage til uger. Ved høj blodglukose har man tendens til at blive nærsynet, og ved lav blodglukose til at blive langsynet.

Jeg ser generelt dårligere jo ældre jeg bliver?

Man skal lægge mærke til, at læsesynet forringes med alderen. Det er ikke usædvanligt, at man allerede fra 40 års alderen har behov for læsebrille.

Jeg ser sorte pletter i synsfeltet, der bevæger sig som små fluer?
Øjets glaslegeme indeholder altid små uklarheder, som man selv kan se under visse omstændigheder. For at se uklarhederne, skal man flytte blikket, for dernæst at holde det fast rettet i en bestemt retning. Man vil så se uklarhederne flyde langsomt på plads, for derefter at forsvinde ud af syne. Uklarhederne kaldes falske fluer, flyvende myg eller mouches volantes (fransk). De ses bedst i stærkt lys på en strukturløs baggrund, fx op mod en blå himmel på en solrig dag, og med et øje ad gangen. Hvis man pludseligt får mange flere falske fluer kombineret med lysglimt kan det være tegn på nethindeløsning, hvorfor man bør søge øjenlæge.
​Her kan du læse mere

Videncenter for Diabetes: Øjne og type 1-diabetes og Forebyggelse af følgesygdomme i øjnene
Videncenter for Diabetes: Øjne og type 2-diabetes og Forebyggelse af følgesygdomme i øjnene
Øjenforeningen – her kan du downloade deres brochurer om øjensygdomme
Institut for Blinde og Svagtseende (IBOS)Redaktør