​​​​

Forløb og behandling

​Her kan du læse om dit forløb på SDCC, og hvilke tilbud vi har.

Ny med diabetes

Har du ny opdaget type 1-diabetes, vil du med det samme indgå i et tværfagligt (læge, klinisk diætist, diabetessygeplejerske) patientuddannelsesforløb, der varer ca. et år. I dette forløb bliver du tilknyttet en fast diabetessygeplejerske.

Vi tilrettelægger uddannelsesforløbet i samarbejde med dig, hvor emnerne kommer i den rækkefølge, du har behov for. Efter uddannelsesforløbet er du godt rustet til en hverdag med diabetes. Du fortsætter derefter den videre kontrol i ambulatoriet.

Erfaren med type 1-diabetes

Du vil som patient på SDCC få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Antallet af besøg afhænger af, hvor tit du har brug for at komme. Du bliver tilknyttet et diabetesteam af faste behandlere.

Hvert år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge, som sammen med dig lægger en fremadrettet plan for din behandling og dit eventuelle behov for undervisning. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt konsultation hos en klinisk diætist.


Redaktør