​​

DIY Dads: Fars oplevelser som omsorgsperson til sit barn med type 1 diabetes

​Vi søger fædre til børn og unge med type 1-diabetes​.

Forskning har vist forbedrede kliniske resultater, når fædre er involveret som omsorgsgivere for børn med en kronisk sygdom som type 1-diabetes. Faderens involvering forbedrer også psykosociale familiemæssige resultater, men fædre oplever stadig barrierer, som begrænser deres rolle som omsorgsperson for deres barn med en kronisk sygdom. 

Dette projekt vil undersøge disse barrierer for faderens involvering som omsorgsperson ved at fokusere eksplicit på, om brugen af diabetesteknologi giver fædre bedre betingelser for involvering. 

Du kan deltage, hvis:

 • Du er far til et barn med type 1-diabetes

Der er forskellige måder at deltage på i projektet, og man er velkomne til at deltage i én eller flere aktiviteter:

 • Diskussionsgruppe: Vi søger fædre til at deltage i en diskussionsgruppe.
  Målet med gruppen er at skabe et trygt forum, hvor deltagerne kan snakke sammen om deres oplevelser med at være far til et barn med type 1-diabetes. 
  Tid og sted: to aftener i efteråret 2023 på SDCC.

 • Interviews: Vi søger fædre til at deltage i 1:1 interviews med en antropolog.
  Målet med interviewene er at bruge farens livshistorie (som far til et barn med type 1-diabetes) til at skabe viden om faderens oplevelser med at være omsorgsgiver, hvilke barrierer faderen oplever i denne rolle, og hvordan faderen bruger diabetesteknologi i sin daglige praksis.
  Tid og sted: En gang i efteråret 2023, når det passer deltageren og der, hvor det passer deltageren (SDCC, hjemme, på arbejde, på en café, osv.)

 • Observationsbesøg: Vi søger fædre - og deres familier – som har lyst til at få hjemmebesøg af en antropologisk forsker.
  Målet med observationsbesøgene er at give antropologen mulighed for at skabe viden om, hvad forældre til et barn med type 1-diabetes laver i deres daglige praksis. Her vil fokus være på far og brugen af diabetesteknologi. 
  Tid og sted: to til tre gange i løbet af efteråret 2023, hvor det passer familien bedst.
  Mulige scenarier: hjemme med familien om aftenen, ud i byen med familien, skole-/institutions-aktiviteter, kontrol hos lægen, osv. 


Siden er opdateret 17.07.2023

Redaktør