​​

Tidlig opsporing af følgesygdomme hos børn og unge med type 1 diabetes

​Vi vil undersøge hvordan vi kan forbedre det nuværende årsbesøg og dermed screeningen for diabetiske følgesygdomme hos børn og unge med type 1-diabetes.​

​Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om vi kan forbedre den behandling, vi giver til børn og unge med type 1-diabetes i dag.

Vi vil undersøge dette ved at lave et udvidet årsbesøg/screeningsbesøg. Det screeningsprogram, der benyttes i dag er en kopi af det der bruges til de voksne, men vi vil gerne undersøge, om det er godt nok til børn og unge.

Det drejer sig om 1 besøg af 2,5-3 timers varighed og efterfølgende skal der laves 3 urinprøver hjemme, der blot kan sendes retur med posten. 

Til besøget vil der blive lavet undersøgelse af:
  • Stivhed af de store blodkar (udvidet blodtryksmåling)
  • Leverstivhed (ultralydsscanning)
  • Spørgeskema
  • Nervesystemet
  • Knoglescanning
  • Røntgenbillede af venstre hånd for at måle knoglealder.
  • Øjenundersøgelse

Undersøgelsesprogrammet er interaktivt, og hver undersøgelse tager ca. 10 min hver.
Herudover vil der blive taget én blodprøve med EMLA. Blodprøven kan blive taget i stedet for årsprøve, der normalt tages i ambulatoriet.

Du kan deltage, hvis 

  • Du har haft type 1 diabetes i mere end 12 måneder
  • Du er mellem 6-18 år

Hvad indebærer det at deltage?

Det drejer sig om 1 besøg af ca. 2,5 - 3 timers varighed. Man skal møde fastende. 
Vi vil meget gerne forsøge at gøre det en dag I alligevel kommer til kontrol.

Hvor finder projektet sted?

Besøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Godkendelse af Videnskabsetisk komite 
Indsæt J. nr. H-20038547


​Siden er opdateret 12. juni 2023

Redaktør