​​

Materialer til download

​Her er en kort beskrivelse af materialet til forældre, hvis barn er ny med diabetes. De tre materialer kan downloades fra denne side. 

Indlagt med type 1-diabetes - hvad skal der ske?

​I folderen kan I læse om det forventede forløb under indlæggelsen - hvem I møder undervejs og information og undervisning i at håndtere diabetes. 

Download folder

Guide til behandling af diabetes 

 • 1. Behandlingsskema
  Hvor mange enheder insulin skal der tages, og hvor mange gange dagligt?
  Hvor mange gange skal man måle blodsukkeret, og hvordan korrigerer man efter resultatet?

 • 2. Behandling med insulinpen
  Hvornår tager man insulinen?
  Symptomer på lavt blodsukker. Hvad skal man spise/drikke for at få blodsukkeret op?

 • 3. Symptomer på højt blodsukker
  Blodsukker ved fysisk aktivitet. Kontinuerlig glukosemåler (Free Style LIbre og dertil hørende apps). 
  Beregningsformler til bolusinjektion. Insulin - beregning af kulhydrater og korrektion af blodsukker. 

Download  guide (Steno-O plancher)


Mappe med uddybende information om diabetes og diabetesbehandling​


Download mappe


Siden er opdateret 13.09.2023

Redaktør