Behandling med NovoMix 30

Det er vigtigt, at NovoMix 30 blandes forsigtigt og grundigt inden indsprøjtning.

Kort om behandlingen

Du får NovoMix 30, fordi din krop har svært ved at udnytte den insulin, den selv producerer, eller fordi den ikke producerer nok insulin. 

NovoMix 30 er en blandingsinsulin, som hjælper med at sænke blodsukkeret. Den består af 30 procent hurtigtvirkende insulin og 70 procent langsomtvirkende insulin.

Sådan tager du NovoMix 30

Du skal kun tage NovoMix 30 umiddelbart før et måltid, som du har aftalt med din behandler. 

Det er vigtigt, at du håndterer pennen korrekt, både når du starter på en ny pen og før hver indsprøjtning af insulin. Se fotovejledning herunder.

Når du tager en ny pen i brug

Når du tager en ny pen i brug: Rul pennen mellem hænderne 20 gange i vandret position.

Din insulin skal have stuetemperatur, når du bruger den. Tag derfor en ny pen ud af køleskabet 24 timer før du skal tage den i brug.

Før hver indsprøjtning

  • Vend pennen i store buer, til væsken er ensartet mælkehvid. Pennen må ikke rystes.
  • Hvis væsken er grynet, efter du har blandet den, skal du kassere pennen og tage en ny i brug.
Bland væsken i pennen ved at vende den op og ned i store buer 20 gange.

Tag ikke NovoMix 30

Tag ikke NovoMix 30 men kontakt din behandler, hvis dit blodsukker kommer under 4,0 mmol/l eller under det niveau, du har aftalt med din behandler.

Mulige bivirkninger

Når du får behandling med insulin, øger det din risiko for lavt blodsukker. Du kan læse mere om lavt blodsukker i SDCC's pjece 'Lavt blodsukker (hypoglykæmi)'. Søg på titlen på www.sdcc.dk. 

Redaktør