Behandling med insulinpumpe

Information om forløb ved skift til behandling med insulinpumpe

Kort om behandlingen

Behandling med insulinpumpe er den behandling af type 1-diabetes, som bedst efterligner kroppens egen produktion af insulin.

Personer med type 1-diabetes, der ikke opnår tilfredsstillende behandling med insulin fra pen, kan opnå bedre blodsukkerværdier, færre insulintilfælde og mere fleksibilitet i livet med en insulinpumpe.

Insulinpumpebehandling bevilliges ud fra retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet. Det er den region, du bor i, som betaler for din behandling. Dit behov og om du opfylder retningslinjerne for at få en insulinpumpe, afklares med din behandlingsansvarlige læge.

Foto der viser en pumpe monteret på en person
Sådan ser en insulinpumpe ud.

Hvis behandling med insulinpumpe vurderes at være det rigtige for dig, bliver du indstillet til behandling med insulinpumpe. For at blive indstillet skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

 • Måle blodsukker mindst 4 gange dagligt
 • Forholde dig til resultatet af dine egne eller din sensors blod-/sensorsukkermålinger, hver gang du spiser eller er aktiv
 • Kunne tælle og vurdere mængden af de kulhydrater, du spiser.

Når insulinpumpen er bevilliget 

En diabetessygeplejerske gennemgår forløbet frem mod at blive bruger af en insulinpumpe med dig. I afstemmer forventninger og ser på insulinpumper, så du kan vælge den, som passer bedst til dine behov.

For at lære om insulinpumpens funktioner skal du deltage i et insulinpumpekursus. Da der er venteliste på at komme på kursus, kan der gå 6-8 måneder, inden det bliver din tur.

I den mellemliggende periode vil du blive inviteret til samtale hos en diætist, fordi det er vigtigt, at du har tilstrækkelig viden om kulhydrattælling for at opnå bedst mulig effekt af behandlingen med insulinpumpe. Derudover er det obligatorisk, at du deltager i kurset ”Basal kulhydrattælling”, inden du kan starte på et insulinpumpekursus.

Kursus i insulinpumpebehandling

Sammen med 7 andre nye insulinpumpebrugere deltager du i et 4-dages kursus, hvor I får grundig undervisning i brugen af insulinpumpen.

Insulinpumpekurset er intensivt og kræver din fulde opmærksomhed. Du vil blive bedt om at kostregistrere og føre dagbog over målinger og insulinforbrug. Du skal også måles blodsukker kl. 03.00 om natten. Vi opfordrer derfor til, at du ikke planlægger for meget i din fritid i de 4 dage.

På kurset vil der være forplejning med kaffe, te, frugt, snacks og frokost.

Fredag kl. 08.30-12.00:

 • Introduktion og udlevering af insulinpumpen.
 • Brush-up i kulhydrattælling.

Mandag kl. 08.30-15.00: 

 • Insulinpumpen gøres klar med insulin, og din behandling starter.
 • Undervisning i, hvordan du skal forholde dig til stigende og faldende blodsukker.

Tirsdag kl. 08.30-13.00:

 • Undervisning i, hvordan du fremover skal forholde dig til forskellige situationer, som f.eks. måltider, motion, alkohol og sygdom.
 • Sammen laver I de første justeringer af pumpens insulindosering. Insulinpumpens indstillinger tilpasses gradvist dit insulinbehov.

Torsdag kl. 08.30-12.00:

 • Pårørende er velkomne den første time.
 • Der vil igen være behov for finjustering af din insulinpumpe.
 • Der samles op på de erfaringer, du allerede har fået, og de udfordringer, der eventuelt har været med insulinpumpen.

Efter kurset:

 • En uge efter kurset vil du blive ringet op af den sygeplejerske, som har undervist dig på kurset.
 • En måned efter kurset har du opfølgning med sygeplejerske og diætist.
 • To måneder efter kurset har du opfølgning med læge og diætist.

Derefter vil du igen møde dine sædvanlige behandlere, når du kommer til konsultationer i klinikken.

Læs mere om insulinpumpebehandling hos:

Redaktør