Behandling med insulinpumpe

Information om forløb ved skift til behandling med insulinpumpe

Behandling med insulinpumpe er den behandling af type 1-diabetes, der bedst efterligner kroppens egen produktion af insulin.

Personer med type 1-diabetes, der ikke opnår tilfredsstillende behandling med insulin fra pen, kan opnå bedre blodsukkerværdier, færre insulintilfælde og mere fleksibilitet i livet med en insulinpumpe.

Hvordan får man bevilliget en pumpe?

Pumpebehandling bevilliges ud fra retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet. Det er den region, du bor i, som betaler for din behandling. Hvorvidt du har behov og opfylder retningslinjerne for at få en insulinpumpe, afklares med din behandlingsansvarlige læge.

Foto der viser en pumpe monteret på en person
Sådan ser en insulinpumpe ud.

For at du kan indstilles til behandling med insulinpumpe, skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

 • Måle blodsukker mindst 4 gange dagligt
 • Forholde dig til resultatet af dine egne eller din sensors blod-/sensorsukkermålinger hver gang du spiser eller er aktiv
 • Kunne tælle og vurdere mængden af de kulhydrater, du spiser.

Hvis pumpebehandling vurderes at være det rigtige for dig, bliver du indstillet til behandling med insulinpumpe.

Når pumpen er bevilliget 

En diabetessygeplejerske gennemgår forløbet frem mod at blive pumpebruger med dig. I afstemmer forventninger og ser på pumper, så du kan vælge den insulinpumpe, som passer bedst til dine behov.

For at lære om pumpens funktioner skal du deltage i et pumpekursus. Da der er venteliste på at komme på kursus, kan der gå 6-8 måneder, inden det bliver din tur. I den mellemliggende periode vil du blive inviteret til samtale hos en diætist, da det er vigtigt, at du har tilstrækkelig viden om kulhydrattælling for at opnå bedst mulig effekt af behandlingen med pumpe. Derudover er det obligatorisk, at du deltager i kurset ”Basal kulhydrattælling”, inden du kan starte på et insulinpumpekursus.

Kursus i insulinpumpebehandling

Sammen med 7 andre nye pumpebrugere deltager du i et 4-dages kursus, hvor I får grundig undervisning og en introduktion til brugen af insulinpumpen.

Insulinpumpekurset er intensivt og kræver din fulde opmærksomhed i de dage, det står på. Du vil blive bedt om at kostregistrere og føre dagbog over målinger og insulinforbrug. Der skal også måles blodsukker kl. 03.00 om natten. Vi opfordrer derfor til, at du ikke planlægger for meget i din fritid i disse dage.

På kurset vil der være forplejning med kaffe, te, frugt, snacks og frokost.

Sådan er kurset skruet sammen

Fredag 08.30 - 12.00:

 • Introduktion og udlevering af pumpen
 • Brush-up i kulhydrattælling.
   

Mandag 08.30 - 15.00: 

 • Pumpen gøres klar med insulin, og din pumpebehandling starter.
 • Undervisning i, hvordan du skal forholde dig til stigende og faldende blodsukker.

Tirsdag 08.30 - 13.00:

 • Undervisning i, hvordan du fremover skal forholde dig til forskellige situationer, som f.eks. måltider, motion, alkohol og sygdom
 • Sammen laver I de første justeringer af pumpens insulindossering. Pumpens indstillinger tilpasses gradvist dit insulinbehov.

Torsdag 08.30 - 12.00:

 • Pårørende er velkomne den første time.
 • Der vil igen være behov for finjustering af din pumpe.
 • Der samles op på de erfaringer, du allerede har fået, og de udfordringer der evt. har været med insulinpumpen.

Hvordan følges der op?

 • En uge efter kurset vil du blive ringet op af den sygeplejerske, der har undervist dig på kurset.
 • En måned efter kurset har du opfølgning med sygeplejerske og diætist.
 • To måneder efter kurset har du opfølgning med læge og diætist.

Derefter vil du igen møde dine vanlige behandlere, når du kommer til konsultationer i klinikken.

Vil du vide mere?

Læs mere om insulinpumpebehandling hos:

Redaktør