Diabetes-stress og type 1-diabetes: Oplever du psykiske belastninger?

I nogle tilfælde kan de negative følelser fylde så meget, at det kan gå ud over livskvaliteten og give store udfordringer med at håndtere diabetes.

Diabetes-stress og type 1-diabetes

Livet med diabetes kan give følelsesmæssige belastninger, fordi du konstant skal forholde dig til din diabetes. Det kaldes for diabetes-stress i fagsprog.

Undersøgelser viser, at mere end én ud af tre personer med type 1-diabetes i Danmark har moderat til alvorlig diabetes-stress. I nogle tilfælde kan de negative følelser fylde så meget, at det kan gå ud over livskvaliteten og give store udfordringer med at håndtere diabetes.

Sådan kommer diabetes-stress til udtryk

Diabetes-stress opleves meget forskelligt og ofte som negative følelses-mæssige reaktioner. Det kan beskrives som følgende former for UBEHAG:

Eksempler på diabetes-stress

Diabetes-stress kan handle om bekymringer og udfordringer. Eksempler på diabetes-stress, som personer med type 1-diabetes oplever, kan være:


Diabetes-stress kan komme og gå. Det kan blive værre i perioder med mange udfordringer:

  • Ved uforklarlige høje og/eller lave blodsukkertal.
  • Ved forventninger om at skulle håndtere diabetes ’perfekt’.
  • Ved stressende livsomstændigheder eller ændringer i hverdagen.
  • Når der sker ændringer i diabetesbehandling eller ved udfordringer med diabetesteknologi.
  • Når man er ny med diabetes.
  • Hvis følgesygdomme opstår eller forværres.

Sådan får du hjælp

Tal med din diabetesbehandler: Din diabetesbehandler kan hjælpe dig med at sætte ord på dine bekymringer og støtte dig i, hvordan du kan håndtere diabetes-stress. Ved at tale om det, som bekymrer dig, kan I sammen lægge en plan, som kan hjælpe dig med at håndtere din diabetes, så det bliver mindre belastende for dig.

Netværksgrupper: At mødes med andre med type 1-diabetes kan være en god støtte. Det kan give dig et fællesskab, hvor du kan dele erfaringer og viden. Det kan også give dig en oplevelse af forståelse og anerkendelse af de udfordringer, som du oplever med din diabetes.

SDCC tilbyder gruppeforløb til personer med type 1-diabetes og diabetes-stress. Man mødes i en netværksgruppe og får viden og strategier til at håndtere bekymringerne. Spørg din behandler på SDCC, hvis det lyder som noget for dig.

Det kan du selv gøre  

Fokusér på de ting, som går godt: Det er vigtigt at lægge mærke til, hvad der går godt, selvom det også er vigtigt at anerkende og tale om udfordringer. Det kan fremhæve dine styrker og give dig mod på at tage hånd om de områder af din diabetes, hvor du oplever udfordringer. Du kan også opdage, at du er bedre til at håndtere din diabetes, end du tror.

Brug dine venner og familie: At tale med andre om dine bekymringer og udfordringer kan være en stor hjælp, og det kan gøre din diabetes-stress mindre. Du kan også overveje, om der er noget, dine venner og familie kan hjælpe dig med for at aflaste dig lidt. Det kan være hjælp til husholdning eller andre hverdagsopgaver.  

Det kan give dig mere tid til det, der giver dig energi og glæde. F.eks. at tage ud og bruge tid med en god ven, partner eller dine børn. Det kan give dig en pause fra diabetes og give dig muligheden for at fokusere på noget andet, som du måske har savnet at gøre.

Søg mere viden: Du kan finde forslag og redskaber til, hvordan man kan arbejde med de tanker og følelser, der knytter sig til diabetes-stress. F.eks. hos Videncenter for Diabetes, www.videncenterfordiabetes.dk, eller Diabetesforeningen, www.diabetes.dk

Referencer

Redaktør