Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Lær symptomerne på lavt blodsukker at kende, og hvad du skal gøre, hvis det sker. 

Lær at håndtere lavt blodsukker

Alle personer med insulinbehandlet diabetes kan opleve at få lavt blodsukker. Til daglig taler vi om lavt blodsukker, når blodsukkeret falder til mindre end 3,9 mmol/l.

At have lavt blodsukker kan beskrives på forskellige måder, ud fra hvordan episoden opleves. Lavt blodsukker skal behandles ved, at du indtager hurtigtvirkende kulhydrater. Dog afhænger behandlingen af, hvor påvirket du er af dit lave blodsukker.

Illustration viser juice, druesukker og rugbrød
Druesukker eller juice suppleret med groft brød kan med fordel vælges, hvis blodsukkeret er lavt.

 

Sådan opleves lavt blodsukker 

Lavt blodsukker kan opleves på tre måder: 

1. Insulinføling:

Du kan mærke, at dit blodsukker er lavt. Du er i stand til at hjælpe dig selv.

Det skal du gøre: Indtag 10-15 gram hurtigtvirkende kulhydrater, f.eks. 1 dl juice, 3-4 stykker druesukker eller én Hypo-fit. Mål dit blodsukker 10-15 minutter efter du har indtaget hurtigtvirkende kulhydrater. Hvis det er steget til mere end 4 mmol/l, skal du spise 15-20 gram langsomtvirkende kulhydrater., f.eks. en skive rugbrød, for at stabilisere blodsukkeret. Er dit blodsukker ikke steget, så indtag yderligere 10-15 gram hurtigtvirkende kulhydrater, og mål blodsukker igen efter 10-15 minutter. 

2. Insulintilfælde:

Du er vågen, men er ikke selv i stand til at handle. Du har brug for hjælp. 

Det skal andre gøre: De skal tilbyde dig 15-20 gram hurtigtvirkende kulhydrater, samt, når dit blodsukker er begyndt at stige, et stykke rugbrød for at stabilisere blodsukkeret. Du bør opfordres til at måle blodsukker efter 10-15 minutter.        Er dit blodsukker ikke steget, så indtag yderligere 15-20 gram hurtigtvirkende kulhydrater, og mål blodsukker igen efter 10-15 minutter.

3. Insulinchok:

Du er bevidstløs og har måske kramper. Du har brug for hjælp. 

Det skal andre gøre: Hvis du har en GlucaGen® HypoKit, og du er sammen med én, som er instrueret i, hvordan den skal bruges, skal du have glucagon sprøjtet ind i en muskel. Der går cirka 10 minutter, før indsprøjtningen virker, og du kommer til bevidsthed igen. Dit blodsukker bør måles hvert 10.-15. minut efter indsprøjtning af GlucaGen®, og indtil blodsukkeret igen er stabilt.

Hvis du ikke har en GlucaGen® HypoKit: Nogen skal ringe 1-1-2 og fortælle, at du har diabetes, har lavt blodsukker og er bevidstløs.

Hvis du har haft insulinchok, bør du efterfølgende kontakte Sygeplejerådgivningen på SDCC på telefonnummer 39 68 08 00.

Fortæl andre om din diabetes

Det er en god idé at fortælle andre, at du har diabetes, og hvordan de bedst hjælper dig i tilfælde af lavt blodsukker.

Årsager til lavt blodsukker

Det er vigtigt, at du kender mulige årsager til lavt blodsukker for at kunne forebygge, at det sker. Du kan få lavt blodsukker, hvis du:

 • har været fysisk aktiv, f.eks. ved havearbejde, rengøring eller sport/motion.
 • har taget en større dosis insulin, end du plejer.
 • har taget insulin til et måltid uden kulhydrater.
 • har spist og/eller drukket færre kulhydrater end planlagt.
 • har drukket alkohol. Alkohol kan sløre symptomerne, så du ikke mærker, hvis blodsukkeret falder. Derfor anbefaler vi, at du er ekstra opmærksom på dit blodsukker og spiser, inden du går i seng, hvis du har drukket alkohol.
 • er syg med en maveinfektion med kvalme, opkast og eventuelt diarré.
 • ved en fejl har taget hurtigtvirkende insulin i stedet for langsomtvirkende – eller omvendt.
 • har taget for meget insulin lige før et meget fedtholdigt måltid.

Lavt blodsukker kan også skyldes den måde, du tager din insulin på. Bed din behandler om at gennemgå med dig, hvordan du gør. Du kan også finde pjecerne 'Sådan tager du insulin eller GLP-1' og ' Sådan fordeler du insulin og GLP-1 på kroppen' på www.sdcc.dk. Søg på titlerne.

Husk altid at fortælle din behandler om tilfælde af lavt blodsukker.

De hyppigste symptomer på lavt blodsukker:

 • Rysten på hænderne og indre uro i kroppen
 • Humøret påvirkes
 • Sult
 • Synsforstyrrelser og svimmelhed
 • Svedudbrud
 • Træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær
 • Hjertebanken
 • Urolig nattesøvn.

Symptomerne på lavt blodsukker kan ændre sig over tid.

Illustration af symptomer på lavt blodsukker
Rysten på hænderne, svedudbrud og sløret syn er alle symptomer på lavt blodsukker

Efter du har haft lavt blodsukker

Mange oplever at få højt blodsukker (hyperglykæmi) efter et lavt blodsukker.  Det skyldes de ekstra kulhydrater, du har spist eller drukket for at få dit blodsukker hævet. Du skal derfor som udgangspunkt ikke tage ekstra insulin, hvis du får højt blodsukker efter et lavt blodsukker, da du så risikerer, at dit blodsukker igen bliver for lavt. Snak med din behandler om, hvordan du bedst håndterer de situationer.

Manglende evne til at mærke lavt blodsukker

Personer, som har haft diabetes i mange år, kan miste evnen til at mærke symptomer på lavt blodsukker (det kaldes unawareness). De er derfor i større risiko for at få insulintilfælde eller insulinchok, hvor det er nødvendigt at få hjælp fra andre, f.eks. pårørende, kolleger eller sundhedspersonale. Oplever du lavt blodsukker uden af få symptomer, eller kan du først mærke, at dit blodsukker er lavt, når det er under 3 mmol/l, skal du tale med din behandler om det.

Få mere viden

Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

Redaktør