Måling af blodsukker

For at få det mest præcise resultat, når du måler blodsukker, er det vigtigt at være omhyggelig.

Det er vigtigt, at du læser vejledningerne til dit blodsukkerapparat og din  fingerprikker grundigt, inden du tager udstyret i brug.

Før du måler blodsukker

For at få det mest præcise resultat af dine målinger skal du sørge for at have rene og tørre hænder, når du måler blodsukker. 

  • Har du f.eks. saft fra et æble eller andet sødt på fingrene, risikerer du at måle et falsk forhøjet blodsukker. Blodsukkerapparater kan ikke registrere forskel på blodsukker og f.eks. frugt- eller mælkesukker.
  • Har du våde fingre, risikerer du derimod at måle et falsk for lavt blodsukker, fordi blodet bliver fortyndet af vandet.

Har du ikke har adgang til vand og sæbe, kan en spritswap eller anden vådserviet bruges. Almindeligt flydende håndsprit er ikke nok. 

Kolde fingre kan gøre det svært at få blod nok til en dråbe. Sørg derfor for at dine fingre er varme, før du prikker.

Billedet viser hvor på siden af fingere man prikker hul.
Mål altid blodsukker på siden af fingerspidsen, i en øreflip eller i en tå.

Sådan måler du blodsukker

  • Fingerprikkeren gøres klar. For at undgå bakterier og en sløv lancet skal du bruge en ny lancet, hver gang du måler. Indstil stikkedybden.
  • Sæt teststimlen i dit blodsukkerapparat – apparatet tændes automatisk.
  • Stik med fingerprikkeren på siden af din fingerspids. Det er vigtigt, at du ikke stikker det samme sted hver gang. Alle 10 fingre kan bruges på begge sider.
  • Det er også muligt at måle blodsukker i en øreflip eller i tæerne.
  • Pres en bloddråbe frem, og hold den mod spidsen af teststrimlen, til strimlen er fyldt.
  • Resultatet af målingen vises i displayet efter cirka 5 sekunder.
  • Fjern teststrimlen fra apparatet og kassér den.
  • Den brugte lancet kasseres i en kanyle bøtte.
Billedet viser, hvordan blodsukkerapparat med teststrimmel føres hen mod bloddråben.
Sørg for at lave en fin rund bloddråbe, inden du sætter den mod teststrimlen.

Hvis du måler to blodsukre lige efter hinanden, kan og må resultaterne godt afvige med cirka 10 %. Det betyder ikke, at der er ikke noget galt med blodsukkerapparatet. Det er almindelig måleusikkerhed. Du kan opleve det samme, hvis du måle med to forskellige apparater.

Når du får behandling for forhøjet blodsukker, kan du søge tilskud til testmaterialer (blodsukkerapparat, fingerprikker, lancetter og teststrimler) i din kommune. 

Redaktør