Måling af blodtryk hjemme

Det giver et mere nøjagtigt resultat, når du måler dit blodtryk hjemme i rolige og vante omgivelser.

Det giver et mere nøjagtigt resultat, når du måler dit blodtryk hjemme i rolige og vante omgivelser. Det er dog vigtigt, at du følger denne vejledning.

Vær opmærksom på, at apparatet ikke må benyttes af andre, da det kan ændre på indstillingerne.

Før målingen er det vigtigt, at du:

 • ikke tager medicin, før du har målt dit blodtryk om morgenen
 • ikke har røget eller drukket kaffe eller te i 30 minutter, før du måler
 • ikke har været fysisk aktiv i 30 minutter, før du måler
 • sørger for, at du kan sidde uforstyrret under målingen
 • sætter dig roligt og afslappet i fem minutter, inden du begynder målingen. Undgå korslagte ben og lad ryggen hvile mod stolens ryglæn
 • måler på samme arm, hver gang du måler
 • ruller dit ærme op. Det må ikke stramme – det kan give forkerte resultater.
Illustration af hvordan manchetten placeres på overarmen.
Placér manchetten på overarmen lidt over albuebøjningen.

Sådan måler du dit blodtryk

 1. Sæt manchetten på din overarm lidt over albuebøjningen.
 2. Luftslangen skal være midt på armen over albuebøjningen, og luftslangen skal vende nedad.
 3. Manchetten må ikke stramme. Du skal kunne få en finger ind mellem manchet og arm.
 4. Tryk på startknappen på apparatet.

Målingen begynder, når du har trykket på startknappen, og det kan godt stramme lidt om armen. Vær opmærksom på, at du må ikke tale eller bevæge dig under målingen, som varer et par minutter.

Illustration af hvordan man bør sidde under målingen
Du må ikke tale eller bevæge dig under målingen.

Mål blodtrykket tre dage i træk

Du skal måle dit blodtryk både morgen og aften 3 dage i træk.

 • Lige før morgenmaden måler du blodtrykket 3 gange i træk.
 • Lige før aftensmaden måler du igen blodtrykket 3 gange i træk.

 Hold en lille pause på 1-2 minutter mellem hver af de 3 målinger.

Notér dine måleresultater

Du skal skrive dine måleresultater ned i skemaet på sidste side. Efter hver måling kommer tre tal frem på skærmen. Du skal kun notere de to øverste tal, som er det systoliske og diastoliske blodtryk.

På illustrationen:

 • Øverst: Dit høje (systoliske) blodtryk
 • Midterst: Dit lave (diastoliske) blodtryk
 • Nederst: Din puls.
Illustration af blodtryksapparat med tal på
Notér de to øverste tal, der vises på skærmen.

Aflevering af apparatet

Du har mulighed for at låne apparatet i 14 dage. Vi beder dig derfor om, at du, når du har målt dit blodtryk tre dage i træk, afleverer apparatet tilbage, hvor du har fået det udleveret, så andre også kan få mulighed for at låne et apparat til hjemmeblodtryksmåling.

Se skema på næste side.

Skema til at notere blodtryksværdier

Aflevér venligst apparatet og skemaet med resultaterne af dine målinger senest 14 dage efter, du har lånt apparatet med hjem.

 

Få mere viden

Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk

Redaktør