Opsamling af urinprøve

Undersøgelse af urin for albumin er en forebyggende undersøgelse på linje med øjen- og fodundersøgelserne.

Mindst én gang om året bør din urin undersøges  for indholdet af albumin. Vi laver undersøgelsen  for at fange begyndende nyrepåvirkning i tide.

Du skal opsamle din urinprøve hjemme og helst om morgenen. Medbring det fyldte prøveglas til SDCC og aflever det der, hvor du får taget blodprøver.

Hvis din næste aftale er en telefon- eller videokonsultation, kan du indsende din prøve fra et forsendelsessted (læg ikke prøven i en postkasse).

Den færdige urinprøve kan opbevares ved højst 21°C  i maksimalt 7 dage .

Sådan gør du, når du skal opsamle urin

Du har fået udleveret en urinkop og et prøveglas. Urinkoppen kan kasseres, når du har fyldt prøveglasset.

Foto af urinkop med urin i.
Brug morgenurin når du tager fra til urinprøven. Fyld mindst 20 ml urin i koppen og skru låget på. Hold koppen opret.
Viser hvordan forsegling tages af låget.
Tag forseglingen af låget på urinkoppen. Undlad at stikke en finger i hullet, da der er en skarp nål under gummimembranen.
Foto viser hvordan prøveglasset fyldes.
Skru ikke låget af prøveglasset, men pres det ned over nålen i hullet på urinkoppens låg. Prøveglasset fyldes nu automatisk. Skriv dato på prøveglasset.
Redaktør