Sådan opsamler du døgnurin

Det er vigtigt at opsamle al urin over et helt døgn, så vi kan undersøge den samlede mængde protein i urinen.

Kort om undersøgelsen

Vi undersøger din urin, fordi øget udskillelse af protein i urinen kan være et vigtigt tegn på risiko for hjerte-kar- og nyresygdom.

For nogle kan det være besværligt at opsamle døgnurin. Samtidig må prøven ikke være mere end syv dage gammel, når den afleveres i laboratoriet.

Det kan derfor være en fordel at planlægge opsamlingen i et døgn, hvor du er mest muligt hjemme, så du ikke behøver tage opsamlingsudstyr med dig, hvis du skal ud. 

Foto viser tom eddikeflaske, tragt, litermål og stor urindunk.
Eksempel på udstyr til opsamling af døgnurin.

Du skal bruge en ren dunk, der kan rumme cirka 2½ liter, vægt eller litermål og eventuelt en tragt.

Sådan opsamler du døgnurin

  • Start f.eks. opsamling af døgnurin kl. 7 om morgenen, eller når du står op.
  • Start med at tømme blæren i toilettet (den urin skal ikke i dunken), og notér tidspunktet.
  • Vej eventuelt dunken, inden du begynder at fylde den med urin, og notér dunkens vægt. 
  • Al urin, du tisser de næste 24 timer, skal du opsamle i dunken. Hvis du forlader dit hjem, kan du godt opsamle i en mindre beholder. Du skal blot huske, at det skal hældes i dunken, når du kommer hjem, så al den urin, som du samler, ender i den store dunk.

Hvis du glemmer én eller flere portioner i løbet af døgnet, skal du starte forfra, da resultatet af prøven ellers vil blive upræcist. Har du behov for at starte på ny, skal du tømme dunken, inden du starter forfra med opsamlingen.

Det er ikke muligt at opsamle døgnurin under menstruation.

Sådan fylder du prøveglasset:
 

Trin 1:

Foto af urin der hældes sammen i en stor dunk
Lav den sidste opsamling af urin, og hæld den i dunken. Hæld al den urin, du har opsamlet over 24 timer, sammen i dunken, så det hele bliver blandet.

Trin 2:

Foto af opmåling af den samlede mængde i litermål
Vej eller mål den samlede døgnmængde, så du kun behøver tage det fyldte prøveglas med på SDCC. Hvis du vejer, skal du huske at trække dunkens vægt fra. Notér den samlede mængde i gram eller deciliter på prøveglasset.

Trin 3:

Foto af urinbæger der fyldes 3/4 med den afmålte urin
Fyld det udleverede urinbæger 3/4 (75 procent) med den blandede urin. Sæt låget på.

Trin 4:

Foto der viser, hvordan prøveglasset fyldes.
Fyld det lille prøveglas ved at presse dets låg ned over studsen i hullet på urinbægerets låg. Undertryk i prøveglasset gør, at glasset fyldes automatisk.

Trin 5:

Foto viser  prøveglas placeres i køleskabslågen
Det fyldte prøveglas anbringes i køleskabets låge, da prøven ikke tåler frost.

Husk! Du kan maksimalt opbevare urinprøven i køleskabet i 7 dage.

Redaktør