Sådan tager du insulin eller GLP-1

Det er vigtigt at bruge den rette teknik, når du tager insulin eller GLP-1. Teknikken er den samme, uanset hvilken type diabetes du har.

Brug den rette teknik

Sandsynligheden for at din medicin virker, som den skal, er størst, hvis du følger beskrivelsen i denne vejledning. Beskrivelsen gælder, uanset hvilken type diabetes du har. Læs og følg altid indlægssedlens anvisninger om opbevaring og håndtering af medicin.

I det daglige behøver du ikke afspritte huden, inden du tager insulin eller GLP-1. Er du indlagt på hospital, anbefales det at afspritte huden først.

Sådan tager du din medicin

Illustration som viser kanylens placering i underhudens fedtlag.
Din medicin skal sprøjtes ind i underhudens fedtlag.

Forberedelse

 1. Vælg en 4 eller 5 millimeter kanyle. Brug en ny kanyle hver gang.
 2. Skru kanylen på pennen. Fjern den yderste og inderste beskyttelseshætte.
 3. Afprøv pennen: Indstil pennen på 2 enheder. Hold pennen lodret med kanylen opad og tryk stemplet i bund. Når du kan se, at der dannes en dråbe på spidsen af kanylen, er pennen klar til brug. Gentag afprøvning af pennen, hvis du ikke kan se en dråbe på spidsen af kanylen. Penne med insulin skal afprøves hver gang, mens pennen med GLP-1 kun skal afprøves første gang.
 4. Indstil nu pennen til den planlagte dosis.

Indsprøjtning

 1. Stik vinkelret (90 grader) på plan hud. Tryk ikke pennen så hårdt mod  huden, at der kommer en fordybning i huden. 
 2. Tryk stemplet i bund. For at sikre, at du får hele din planlagte dosis, skal du holde stemplet i bund og tælle langsomt til mindst 6, inden kanylen trækkes ud.
 3. Kanylen tages efterfølgende af pennen og smides i en kanyleboks.

Ved behov for en større dosis insulin, kan din behandler anbefale at dele dosis i to. Det kan i nogle tilfælde forbedre optagelsen af insulin, som vil virke bedre.

Illustration af hvordan injektioner fordeles bedst muligt i henholdsvis mane og lår.
Sådan kan du med fordel skifte indstikssted.

De områder, som er vist på tegningen ovenfor, er de mest anvendte områder til indsprøjtning af insulin og GLP-1. Men for insulins vedkommende kan overarm og øverste del af ballen også bruges. Tal med din behandler om indstikssted.

Undgå infiltrater

Hvis du tager insulin eller GLP-1 mange gange i det samme område, er der risiko for infiltrater, fortykninger eller hårde områder i fedtvævet. For at undgå det, kan du gøre følgende:

 • Skift indstikssted, hver gang du har taget insulin eller GLP-1.
 • Stik med mindst 2 centimeters afstand fra sidste indstikssted.
 • Brug en ny kanyle, hver gang du skal tage insulin eller GLP-1.

Har du mistanke om infiltrater, fortykninger eller hårde områder, bør du undgå at stikke i området og tale med din behandler om det ved dit næste besøg.

Indsprøjtning i løftet hudfold

Hvis dit BMI er under 18,5, eller hvis din behandler vurderer, at du ikke har så meget fedtvæv, hvor du skal stikke, skal du stikke i en løftet hudfold.

 1. Løft en hudfold mellem tommel- og pegefinger, og stik vinkelret (90 grader) på toppen af hudfolden (se tegning). Tryk ikke pennen så hårdt mod huden, at der kommer en fordybning i huden.
 2. Hudfolden holdes løftet indtil nålen trækkes ud.
 3. Følg herefter trin 2 og 3 i afsnittet ”Indsprøjtning”.
Illustrationer af, hvordan man ved kun at løfte hudfold med to fingre udelukkende løfter hus- og fedtvæv op.
Sørg for ikke at have muskelvæv med, når du løfter en hudfold.

Generelle anbefalinger

 • Ikke anbrudt insulin og GLP-1 skal opbevares i lågen eller i en boks i køleskabet.
 • Insulin- eller GLP-1-penne, som er taget i brug, opbevares ved stuetemperatur og altid med penhætten på for at beskytte indholdet mod lys.
 • Hvis indholdet i en insulin- eller GLP-1-pen har ændret farve, har overskredet udløbsdatoen eller har været opbevaret forkert (ifølge indlægssedlen), bør den smides ud.
 • Når stemplet i pennen har passeret den sidste streg, bør pennen kasseres.
 • Tomme penne indeholder rester af medicin. De skal derfor afleveres på apoteket, så de kan bortskaffes korrekt.
 • Kanylebokse kan anskaffes på apoteket. Fyldte kanylebokse afleveres på apoteket, sammen med de brugte penne.
 • Ganske få insulintyper skal blandes eller tages i et bestemt område.

ER DU I TVIVL, så kontakt din behandler.

Få mere viden

Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

Redaktør