Sandwichmetoden

Lær, hvordan du sætter en barriere mellem din hud og dit diabetesudstyr for at undgå hudreaktioner.

Denne vejledning viser, hvordan du sætter en barriere mellem din hud og dit diabetesudstyr for at undgå hudreaktioner. Du kan bruge fremgangsmåden til andet diabetesudstyr og andre plastre end dem, der er vist herunder.

En alternativ metode er at sætte et plaster med hul i på huden først, og så sætte diabetesudstyret på derefter, så kateter eller sensortråd passer i hullet. Husk at trykke plastrene godt sammen og fast på huden.

Tal med din behandler om mulighederne. 

Dexcom-sensor og Duoderm-plaster:

Find diabetesudstyr og plaster frem. Klip et stykke plaster, der er lidt større end klæberen på udstyret, så du kan få fat i plastrets folie, når den skal trækkes af. Klip et hul i midten af plastret til kateter/sensortråd. Brug eventuelt en hultang. Tag forsigtigt papiret af udstyrets klæber, og montér plastret med oversiden mod klæberen. Tryk plastret godt fast.
Fjern forsigtigt folien på plastret. Klip plastret til, så det går Iidt ud over kanten på klæberen på udstyret. Tryk godt på kanterne, når udstyret med det påmonterede plaster er sat på, så udstyret sidder godt fast på huden. 

Infusionssæt og Fixomull Skin Sensitive-plaster:

Find diabetesudstyr og plaster frem. Klip plastret til, så det passer til udstyret. Klip et hul i midten til kateter/sensortråd. Brug eventuelt en hultang. Tag forsigtigt papiret af klæberen på udstyret. 
Fjern nålens beskyttelseshætte. Montér plastret med oversiden mod klæberen. Tryk plastret godt fast. Klip plasteret til, så det kun lige akkurat går ud over udstyrets klæber (her maks. 1 mm, så det ikke sidder fast i inserteren). 
Sæt beskyttelseshætten på nålen igen, og fjern forsigtigt folien fra plastret. Sæt 
infusionssættet med plastret på plads i inserteren, så det er klar til at blive sat på huden. Tryk godt på kanterne, når udstyret med det påmonterede plaster er sat på, så det sidder godt fast på huden.
Redaktør