Synacthentest

En synacthentest laves for at undersøge, om du har nedsat produktion af binyrebarkhormon.

Kort om undersøgelsen

En synacthentest viser, om du har nedsat produktion af binyrebarkhormon. Mangel på binyrebarkhormon er en autoimmun sygdom, ligesom type 1-diabetes. Du kan have en øget risiko for autoimmune sygdomme, hvis du har en i forvejen.

Et tidligt symptom på nedsat produktion af binyrebarkhormon kan være pludseligt lavt blodsukker. Har du nedsat produktion, får du behandling med hormontabletter.

Du skal ikke forberede dig til undersøgelsen, men blot møde op til den aftalte tid. 

Billede der viser kontraststof blive sprøjtet ind
Person, som får sprøjtet hormonstof ind i blodbanen.

Sådan foregår undersøgelsen

Undersøgelsen foregår, mens du ligger ned. Vi lægger en venflon i din albuebøjning via en kanyle, ligesom når vi tager en blodprøve. Inde i kanylen er en lille plastikslange (venflon), som bliver siddende i blodåren, når vi trækker kanylen ud. Plastikslangen sidder i armen under hele undersøgelsen, da vi undervejs tager flere blodprøver fra den.

Vi måler dit blodtryk på den anden arm og tager en blodprøve. Derefter indsprøjter vi et hormonstof i blodåren gennem venflonen. Efter
30 minutter tager vi endnu en blodprøve. I alt varer undersøgelsen cirka 1 time.

Værd at vide

Når der lægges en venflon i en blodåre, minder det om, når der tages almindelige blodprøver i albuebøjningen.

Det hormonstof, der sprøjtes ind, giver yderst sjældent bivirkninger.

Få svar på undersøgelsen

Blodprøverne bliver analyseret i laboratoriet. Resultatet af undersøgelsen lægges ind i din journal i Sundhedsplatformen efter cirka en uge, og du kan se det i appen ’Min sundhedsplatform’ eller på www.sundhed.dk. Lægen giver dig svar ved næste konsultation.

Afbud

Du kan melde afbud på telefon 39 68 08 00 mandag til fredag kl. 08.00-12.00.

Få mere viden

Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

Redaktør