Undersøgelse af hjerterytmen (vagusundersøgelse)

Vagusundersøgelsen viser, om der er tegn på skade på de nerver, der styrer hjerterytmen.

Kort om undersøgelsen

Vagusundersøgelsen viser, om der er tegn på skade på de nerver, som styrer hjerterytmen. Det kaldes også kardiel autonom neuropati. Diagnosen stilles ved at måle hjerterytmen ved forskellige påvirkninger. 

Diabetes med forhøjet blodsukker over længere tid kan give skader på det autonome nervesystem. Det regulerer blandt andet funktionen af de indre organer, herunder hjertet. 

Du er indkaldt til undersøgelsen, fordi du har symptomer, der kan tyde på denne følgesygdom. Får du diagnosen, kan vi give dig behandling, som sænker dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal.

Foto vider, hvordan man med begge hænder holder det lille apparat Vagus.

Sådan foregår undersøgelsen

Du skal ikke forberede dig til undersøgelsen, som foregår med et håndholdt apparat kaldet VagusTM. Du skal holde apparatet i hænderne, mens der udføres fire forskellige målinger:

  • 5 minutter i liggende stilling
  • Ændret stilling fra liggende til stående
  • Under dyb vejrtrækning
  • Under kraftig udånding i et mundstykke.

VagusTM måler ændringerne i din hjerterytme. Resultatet viser, om der er tegn på skade på de nerver, som styrer hjerterytmen (kardiel autonom neuropati).

Undersøgelsen varer cirka 20-30 minutter, og der er intet ubehag forbundet med undersøgelsen.

Få svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen hos din behandler ved næste konsultation.

Afbud

Du kan melde afbud på telefon 39 68 08 00 mandag til fredag kl. 08.00-12.00.

Få mere viden

Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

Redaktør