Undersøgelse af øjne

Det er vigtigt at opspore og behandle øjensygdom relateret til diabetes i tide. Det forebygger synstab.

Kort om undersøgelsen

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) anbefaler, at du får lavet en regelmæssig undersøgelse af dine øjne. Forandringer i øjets nethinde, som skyldes diabetes, giver nemlig ikke altid symptomer eller påvirker synet. Du kan derfor ikke selv mærke, om dine øjne bliver påvirket af diabetes.

Den regelmæssige undersøgelse er en fotografisk undersøgelse af øjnene. Det kaldes en screening af øjenbaggrunden. Formålet er at forebygge, opspore og behandle eventuel diabetisk øjensygdom.

Dekorativt foto
Fotografering af øjenbaggrund.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er en fuldt dækkende øjenundersøgelse, vi laver. Har du øjensygdomme, som ikke er relateret til diabetes, anbefales øjenundersøgelse hos en praktiserende øjenlæge.

Sådan foregår et besøg i øjenklinikken på SDCC

Du får:

 • som regel dryppet øjne for at udvide dine pupiller
 • målt tryk i øjnene
 • målt synsstyrke
 • fotograferet øjenbaggrund og får en foreløbig vurdering.

Samtidig får du information om øjet og diabetisk nethindesygdom. Du får også mulighed for at stille spørgsmål om dine øjne og dit syn til en specialuddannet øjensygeplejerske, som kan fortælle mere om:

 • øjets opbygning
 • øjensygdom og diabetes
 • synsgener
 • dine øjnes tilstand.

Øjnene dryppes for at udvide pupillerne

For at få gode fotos, som viser detaljer i nethinden, er det oftest nødvendigt at udvide pupillerne. Øjendråberne kan svie et kort øjeblik. Du vil mærke det som sløret læsesyn, så længe dråberne virker. Afstandssynet bliver ikke påvirket, men du kan blive blændet af modlys.

Børn og unge kan i de fleste tilfælde fotograferes uden at få dryppet øjne.

  Måling af tryk

  Vi måler næsten altid trykket i øjnene. Det gør vi for at finde de personer, hvor det er nødvendigt at undersøge nærmere for eventuel grøn stær (glaukom).

  Grøn stær kan være en følgesygdom til diabetes. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som ikke giver symptomer før ret sent i forløbet, ligesom forandringer på nethinden. Den mest almindelige type (90 procent af alle) kaldes ’primær åbenvinklet glaukom’. Sygdommen kan være arvelig, og den er mere almindelig, jo ældre man er.

  Synsmåling

  Maskinen, som fotograferer inde i øjet, måler først synet og viser derefter bogstaver og tal i forskellige størrelser.

  Fotografering af øjenbaggrunden

  Øjnenes nethinder fotograferes med digitalt kamera. Kameraet bruger blitz, men undersøgelsen gør ikke ondt. Du kan få billederne at se med det samme, og sygeplejersken kan give en foreløbig vurdering.

  Forholdsregler efter undersøgelsen

  Øjendråberne, som udvider pupillerne, virker i op til fire timer. Dit syn bliver sløret, og du bliver blændet af skarpt lys. Husk derfor:

  • Solbriller
  • Kør ikke selv bil efter undersøgelsen, før du føler, at du kan gøre det sikkert. Tag offentlig transport eller få en anden til at køre dig.

   Vurdering og videre forløb

   Efter fotograferingen vurderer øjensygeplejersken eller øjenlægen billederne. De fastsætter tidspunktet for din næste øjenundersøgelse. Ved dit næste besøg på SDCC får du en endelig vurdering af billederne.

   Du vil kun blive indkaldt til undersøgelse hos øjenlægen på SDCC, hvis billederne af nethinden ikke kan vurderes, eller hvis forhold i dine øjne kræver nærmere undersøgelse. Er der behov for flere undersøgelser eller behandling, bliver du henvist til en øjenafdeling på et hospital i den region, hvor du bor.

   Bliver du afsluttet fra SDCC, anbefaler vi, at du får undersøgt dine øjne hos en privatpraktiserende øjenlæge med det interval, som øjenlægen på SDCC anbefaler.

   Diabetisk nethindesygdom (retinopati)

   Udvikling af diabetisk nethindesygdom hænger sammen med blodsukker, blodtryk og hvor længe du har haft diabetes. De fleste vil få små udposninger eller blodudtrædninger efter 10-15 år med diabetes. Disse forandringer kan ses på billederne som små røde punkter. De generer ikke synet og skal ikke behandles.

   Når du skal have briller hos optikeren

   Vær opmærksom på, at synsmålingen kan ikke bruges til at kontrollere dine brillers styrke. Brillekontrol udføres hos din optiker eller praktiserende øjenlæge.

   Har du behov for nye briller, er det vigtigt, at dit blodsukker er stabilt i perioden op til optikerbesøg. Det vil først og fremmest sige, at dit blodsukker har ligget, hvor det plejer i to uger. Ideelt mellem 7-10 mmol/l.

   Vi anbefaler, at du måler blodsukker lige før din aftale hos optikeren. Store svingninger kan nemlig give sløret syn, og du kan derfor risikere at få en forkert brillestyrke, hvis du har meget lavt eller højt blodsukker, mens dit syn bliver målt. Husk at informere din optiker om, at du har diabetes.

   Spørg øjensygeplejersken

   Hvis du har spørgsmål, kan du på hverdage mellem kl. 11.00-12.00 ringe til øjensygeplejerskerne på tlf. 39 68 08 00. Vælg 'øjenklinikken', når du ringer op. Du kan også skrive til øjensygeplejersken via www.minsundhedsplatform.dk.

   Få mere viden

   Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

    

   Redaktør