Undersøgelse af øjne hos børn og unge

Formålet med undersøgelsen er at forebygge, opspore og behandle eventuel øjensygdom, som skyldes diabetes.

Vi passer på dine øjne

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) anbefaler, at du får lavet en regelmæssig undersøgelse af dine øjne. Forandringer i øjets nethinde, som skyldes diabetes, giver nemlig ikke altid symptomer eller påvirker synet. Du kan derfor ikke selv mærke, om dine øjne bliver påvirket af diabetes.

Den regelmæssige undersøgelse er en fotografisk undersøgelse af øjnene. Det kaldes en screening af øjenbaggrunden. Formålet er at forebygge, opspore og behandle eventuel diabetisk øjensygdom.

Børn og unge undersøges typisk i 12-, 15- og 18-årsalderen. Det er meget sjældent, at vi finder forandringer i øjnene på unge under 18 år.

Dekorativt foto
Sådan foregår en fotografering af øjenbaggrunden.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er en fuldt dækkende øjenundersøgelse, vi laver. Har du øjensygdomme, som ikke skyldes diabetes, anbefaler vi, at du får lavet øjenundersøgelse hos en praktiserende øjenlæge.

Sådan foregår et besøg i øjenklinikken på SDCC

Du får:

 • målt synsstyrke
 • fotograferet øjenbaggrunden
 • en foreløbig vurdering af dine øjne.

Samtidig får du og dine forældre information om øjet og diabetisk nethindesygdom. I får også mulighed for at stille spørgsmål om dine øjne og dit syn til en specialuddannet øjensygeplejerske, som kan fortælle mere om:

 • øjets opbygning
 • øjensygdom og diabetes
 • synsgener
 • dine øjnes tilstand.

Øjnene dryppes for at udvide pupillerne

Børn og unge kan i de fleste tilfælde fotograferes uden at få dryppet øjne, så pupillerne udvider sig.

Men for at få så gode fotos af nethinden som muligt, kan det være nødvendigt at udvide pupillerne. Det gør vi ved at dryppe dine øjne med øjendråber. Det kan svie et kort øjeblik. Du vil mærke det som sløret læsesyn, så længe dråberne virker. Afstandssynet bliver ikke påvirket, men du kan blive blændet af modlys.

Synsmåling

Maskinen måler først dit øje, mens du kigger på en figur, og viser derefter bogstaver og tal i forskellige størrelser.

Fotografering af øjenbaggrunden

Øjnenes nethinder fotograferes med digitalt kamera. Kameraet bruger blitz, men undersøgelsen gør ikke ondt. Du kan få billederne at se med det samme, og sygeplejersken fortæller dig og dine forældre, hvad billederne viser.

Vurdering og videre forløb

Efter fotograferingen vurderer en øjensygeplejerske fra SDCC billederne og fastsætter tidspunktet for din næste øjenundersøgelse. Findes der forandringer på billederne, som sygeplejersken kommer i tvivl om, bliver billederne drøftet med øjenlæger på Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet-Glostrup. 

Cirka 10 dage efter undersøgelsen, kan du finde resultatet af undersøgelsen i MinSP, og ved dit næste besøg på SDCC får du svar på den endelig vurdering af billederne.

Du vil kun blive indkaldt til undersøgelse hos øjenlægen på SDCC, hvis billederne af nethinden ikke kan vurderes, eller hvis forhold i dine øjne kræver nærmere undersøgelse. Er der behov for flere undersøgelser eller behandling, bliver du henvist til en øjenafdeling på et hospital i den region, hvor du bor.

  Diabetisk nethindesygdom

  Udvikling af diabetisk nethindesygdom (retinopati) hænger sammen med dit blodsukker, blodtryk og hvor længe du har haft diabetes. De fleste vil få små udposninger eller blodudtrædninger efter 10-15 år med diabetes. Disse forandringer kan ses på billederne som små røde punkter. De generer ikke synet og skal ikke behandles.

  Når du skal have briller hos optikeren

  Vær opmærksom på, at synsmålingen kan ikke bruges til at kontrollere dine brillers styrke. Brillekontrol udføres hos din optiker eller praktiserende øjenlæge.

  Har du behov for nye briller, er det vigtigt, at dit blodsukker er stabilt i perioden op til optikerbesøg. Det vil først og fremmest sige, at dit blodsukker har ligget, hvor det plejer i to uger. Ideelt mellem 7-10 mmol/l.

  Vi anbefaler, at du måler blodsukker lige før din aftale hos optikeren. Store svingninger kan nemlig give sløret syn, og du kan derfor risikere at få en forkert brillestyrke, hvis du har meget lavt eller højt blodsukker, mens dit syn bliver målt. Husk at informere din optiker om, at du har diabetes.

  Spørg øjensygeplejersken

  Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, kan I på hverdage mellem kl. 11.00-12.00 ringe til øjensygeplejerskerne på tlf. 39 68 08 00. Vælg 'øjenklinikken', når du ringer op. Du kan også skrive til øjensygeplejersken via www.minsundhedsplatform.dk.

  Få mere viden

  Læs mere om diabetes på www.videncenterfordiabetes.dk.

  Redaktør