​​​​​​​​​​​

Basal og udvidet kulhydrattælling ved type 1-diabetes

På dette kursus lærer du, hvordan du opnår et stabilt blodsukker ved at have fokus på de kulhydrater, du spiser (basal kulhydrattælling). Desuden lærer du, hvordan du skal justere din insulin til måltiderne ved at bruge e​n kulhydratratio og insulinfølsomhed (udvidet kulhy​drattælling). ​ 

Kurset henvender sig til dig med type 1-diabetes, som er i flergangsterapi med pen og gerne vil lære at justere din insulin i forhold til, hvad du spiser ved hjælp af kulhydrattælling.

Kursets indhold

Kurset tager udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer med maden og dit blodsukker i hverdagen. Kurset indeholder:

 • Teori, praktiske øvelser, dialog og erfaringsudveksling
 • Introduktion til kulhydratholdige fødevarer og betydningen for dit blodsukker
 • Gennemgang af kulhydrat-ratio og insulinfølsomhed ud fra 100- og 500-reglen
 • Beregning af personlig kulhydratratio på baggrund af medbragte kostregistreringer
 • Introduktion til diverse apps til kulhydrattælling samt en bolusberegner app til insulindosering

Du skal være indstillet på at lave tre dages kostregistreringer. Diætisten skal bruge dine kostregistreringer til at beregne din personlige kulhydratratio, så din insulinjustering til måltider bliver mere præcis. 

​Undervisere

Du vil blive undervist af 1-2 kliniske diætister. Det vil være de samme to personer, som underviser på hele kurset.

Hvad får du ud af at deltage?

Du lærer:

 • ​At vurdere hvilke fødevarer, der indeholder kulhydrater
 • At vurdere mængden af kulhydrater i din mad blandt andet ud fra beregninger og ved hjælp af apps
 • At vurdere mængden af kulhydrater i din mad ud fra dit øjemål
 • Mere sikker fornemmelse af dosering af insulin på baggrund af kulhydratratio og insulinfølsomhed
 • Kendskab til og evt. brug af app til insulinberegning​

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i kurset, hvis du har type 1-diabetes og behandles på:

 • Steno Diabetes Center Copenhagen

Hvornår og hvor lang tid strækker kurserne sig over?

Kurset forløber over ca. seks uger og er opdelt i to moduler samt en opfølgende individuel vejledning.

 • Modul 1 med en samlet varighed på 3 timer
 • Modul 2 med en samlet varighed på 3 timer
 • Individuel opfølgning på 45 minutter

Der er 2 uger mellem modul 1 og modul 2 samt modul 2 og den individuelle vejledning.


Kurserne afholdes på dansk.

På modul 1 og modul 2 vil du blive til​budt kaffe, te og en hjemmebagt bolle i pausen.​


​Kurset afholdes i ”FoodLab” på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Adresse: Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev. 
Se oversigtskort


​Hvis du har fået ordineret kørsel af din behandler, kan du få kørsel til og fra kurserne. Det kræver dog, at kurserne afvikles inden kl. 16.​


Kommende kurser og tilmelding

​Kurserne opstartes løbende med undtagelse af sommerferieperioden (uge 27-33).
Det er gratis for hospitalet og patienten at deltage på kurset.

Tilmelding til kurset

Du vil herefter blive kontaktet telefonisk af kursuskoordinatoren med datoer for næste kurser.
Vi har i øjeblikket ventetid på kurset. Opstart af nye kurser forventes fra august 2023.

Afbud

Hvis du mod forventning bliver forhindret i at deltage på kurset, er det vigtigt, at du melder afbud. Du kan ringe på tlf. 3091 2952 eller sende en e-mail til sdc-kursuskoordinatorer@regionh.dk. Vi opfordrer til at du senest melder afbud 2 dage før, så pladsen kan tilbydes en anden.     

Kontakt   

Har du spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinatoren.
Mandag til torsdag kl. 9.00-12.00 på tlf. 30912952.
Eller sende en mail til sdc-kursuskoordinatorer@regionh.dk

     

Redaktør