89 års diabetesbehandling - hvad er der i vente?

Temaaften afholdt den 24 august 2021: 
Oplæg med Signe Schmidt,  Allan Flyvbjerg og Allan Vaag.

Vi arbejder i øjeblikket på undetekster til denne video. De vil blive lagt op hurtigst muligt. 

Signe Schmidt, Allan Flyvbjerg og Allan Vaag tager deltagerne gennem historien og videre til fremtidens behandling af både type 1- og type 2-diabetes. 

89 års diabetesbehandling - hvad er der i vente?

Dette var den sidste temaaften i auditoriet på det gamle diabeteshospital på Niels Steensens Vej i Gentofte. Her blev der kigget tilbage på den udvikling i diabetesbehandlingen, der har fundet sted i de 89 år, der er gået, siden H. C. Hagedorn åbnede Niels Steensens Hospital i 1932. Til november slår Steno Diabetes Center Copenhagen dørene op i det nye hus ved siden af Herlev Hospital. Her vil al moderne teknologi blive taget i brug i arbejdet med at forebygge udviklingen af diabetes samt forbedre behandling og livsvilkår for personer, der allerede har fået sygdommen.

Allan Flyvbjerg er centerchef på SDCC. 
Signe Schmidt er teamleder i forskningen om diabetesteknologi på SDCC. 
Allan Vaag er professor og forskningsleder at type 2-forskningen på SDCC. 


Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.


Redaktør