Guidet egen beslutning

​En metode og et dialogværktøj til at hjælpe sundhedsprofessionelle og patienter til afklaring og forandring.

Hvorfor Guidet Egen Beslutning?
Dialogen er kørt fast. Der mangler motivation og fokus i samtalen, og vi gentager os selv uden at det fører til nogen forandring. Den situation kender de fleste praktikere, der arbejder med patienter med kroniske tilstande. GEB-metoden er udviklet til at hjælpe patienter til afklaring og forandring, når det er svært.

Nøglen er strukturen i samtalen
Styrken i GEB-metoden er en kombination af refleksionsark og en avanceret professionel kommunikation, der guider patienter og sundhedspersonale igennem en fælles beslutningstagning. Forløbet skaber fokus på det, som er vigtigt for den enkelte patient i måden denne håndterer en kronisk tilstand.

Når GEB-metoden lykkes, vil patienterne opleve at få

  • afklaret deres situation og få nye idéer til at ændre netop dét, hver enkelt ønsker at ændre
  • lettere ved at løse problemstillinger, som de hidtil har haft svært ved
  • højere livskvalitet og samtidig opleve, at deres tal også rykker sig

Metodens udvikling og evidens
Metoden er oprindeligt udviklet i vanskelig diabetesomsorg, baseret på empirisk og teoretisk evidens af sygeplejerske, seniorforsker, MPH, Ph.d. Vibeke Zoffmann. I metoden indgår sygdomsspecifikke refleksionsark, som danner basis for hver samtale.

Metoden er testet i randomiserede studier og har vist effekt på kvantitative mål (ex. HbA1c). De forskelle, som GEB gør i praksis er desuden illustreret videnskabeligt i kvalitative studier.*

Refleksionsark til inspiration og download
Unge voksne med type 1 diabetes 
Overvægt

* Zoffmann, V. Guided Self-Determination: A Life Skills Approach Developed in Difficult Type 1 Diabetes 2004; Department of Nursing Science, University of Aarhus.


Redaktør