Livsstilsguide i praksis

​Livsstilsguide i praksis er et sundhedspædagogisk koncept, der har til formål at forbedre samarbejdet mellem brugere (voksne med psykisk sygdom) og professionelle og har fokus på at fremme sundheden hos brugere.

Et positivt og konstruktivt samarbejde mellem brugere og professionelle er centralt i konceptet, da brugerne netop har peget på dette som helt afgørende for at arbejde med sundhed og mulige forandringer.

Konceptets indhold

Konceptet omfatter en guide, to teoretiske modeller og syv konkrete dialogværktøjer. De syv værktøjer har til formål at støtte professionelle i en samarbejdsorienteret tilgang – værktøjerne kan hjælpe professionelle med at sætte rammer, skabe fælles vidensrum og at fremme fælles refleksion om forandring i samarbejde med brugere.

Værktøjerne kan benyttes i både individuelle og gruppebaserede sundhedsaktiviteter som fx sundhedssamtaler, undervisning, motion og madlavning. Værktøjerne er fleksible og kan implementeres på forskellig vis – både i forhold til rammerne for sundhedsaktiviteten, brugere med forskellige behov og aktivitetens tidshorisont, som kan svinge fra et enkelt møde til et længerevarende forløb.

Værktøjer og guide kan downloades nedenfor. Guiden omfatter baggrunden for konceptet, introduktion til de teoretiske modeller samt trin-for-trin beskrivelser for alle værktøjerne.

Projektet er et samarbejde mellem Region Syddanmark, 22 syddanske kommuner, UC Syd og Diabetes Management Research, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Region Syd og UC Syd har ønsket at udbrede kendskabet til de sundhedspædagogiske værktøjer samt den grundlæggende teori, der ligger bag og herved give flere mulighed for at bruge materialet i praksis. Derfor har de med afsæt i konceptet udviklet et E-læringsprogram til fagprofessionelle. E-læringen består af seks moduler af varierende varighed.


Teoretisk model for konceptet

De 7 øvelser

1. Forventningsafstemning i samarbejdet
Formål: At bruger og professionel får skabt en god kontakt ved at drøfte forventninger til aktiviteten/mødet. Download trin-for-trin øvelse

2. Fortæl om dit døgn
Formål: At bruger og professionel får en fælles forståelse for brugerens hverdag, og hvad brugeren anser som betydningsfyldt i sin hverdag.
Download trin-for-trin øvelse

3. Det gode liv
Formål: At bruger og professionel får en fælles forståelse af brugerens ressourcer, udfordringer, erfaringer, værdier og/eller ønsker i forhold til sundhed.
Download øvelse

4. Min kropsfornemmelse
Formål: At bruger og professionel drøfter emner, som brugeren finder relevante i forhold til sin fysiske og mentale sundhed.
Download tekst, download tekst-kvinde, download tekst-mand

5. Mit netværk
Formål: At bruger og professionel får en fælles forståelse for, hvordan brugeren oplever kontakten til sit sociale netværk og eventuelle muligheder for at få støtte. 
Download øvelse

6. Kommunikation om det sunde hverdagsliv 
Formål: At få den professionelle til at reflektere over, hvordan han/hun kommunikerer med brugeren om brugerens grad af motivation for at skabe et sundere hverdagsliv.
Download øvelse

7. Strategier – typer af  motivation 
Formål: At undersøge og reflektere over strategier til at arbejde med brugerens motivation for at leve et sundere hverdagsliv.
Download øvelse  

  

Redaktør