Test og afprøvning

Den sundhedspædagogiske værktøjskasse er afprøvet i 49 patientuddannelses-settings i hele Danmark.

Afprøvningen viste, at flertallet af underviserne fandt, at øvelserne støttede dem i at skabe patientcentreret undervisning og i at involvere deltagerne aktivt i undervisningen.

Afprøvningen førte også til revision af enkelte øvelser samt af bogen ”I balance med kronisk sygdom”. Øvelserne er også afprøvet i en effektevaluering evalueres i øjeblikket inden for rammerne af virkningsevaluering.

I kommuner, hvor værktøjskassen blev brugt, rapporterede deltagerne, at de var blevet bedre til at håndtere deres medicin korrekt og havde en bedre overordnet oplevelse af undervisningen sammenlignet med kommuner, hvor værktøjskassen ikke blev brugt. Derudover viste evalueringen, at dialogværktøjerne bidrog til at skabe aktiv deltagelse og dialog i undervisningen.
 

Læs mere om afprøvningen i disse publikationer:

Torenholt R, Engelund G, Willaing I. Bringing person-centeredness and active involvement into reality: The feasibility of a participatory concept for patient education. Health Education 2015;115(6):518-33.

Pals RA, Olesen K, Willaing I. What does theory-driven evaluation add to the analysis of self-reported outcomes of diabetes education? A comparative realist evaluation of a participatory patient education approach. Patient Education and Counselling 2016;99(6):995-1001.

Jensen NK, Pals RA, Willaing I. The use of dialogue tools to promote dialogue-based and person-centred patient education for people with type 2 diabetes. Chronic Illness 2016;12(2):145-156.

Redaktør