​​​​​​

Forskningsprojekter i Uddannelsesenheden

​Læs mere om de forskellige ph.d.- og forskningsprojekter i forskningsteamet.

Barrierer for brugerinvolvering i forskning

​Projektets mål er at udvikle værktøjer og et læringsforløb, der hjælper forskere og personer med diabetes eller diabetesrelaterede sygdomme med at samarbejde om forskning. Parterne deltager i workshops, hvor de i fællesskab identificerer, vurderer og håndterer de udfordringer, de oplever brugerinvolvering medfører. Teoretisk er formålet at udvikle eller afvikle begrebet ”barriere”, der ofte bliver brugt til at opliste de udfordringer, der står i vejen for brugerinvolvering.

​Projektansvarlig: Lauge Neimann Rasmussen, ph.d.-studerende
Læs mere i introduktionen til projektet.

​DEPSY

Projektets formål var at undersøge forskelle i kvaliteten i diabetesbehandlingen blandt personer med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom sammenlignet med personer med type 2-diabetes uden psykisk sygdom. Herunder støttebehov fra sundhedsprofessionelle og pyskosociale udfald (bl.a. diabetes distress). Derudover har projektet bidraget med at udvikle og implementere en diabetesuddannelse til sundhedsprofessionelle i psykiatrien.

Projektansvarlig: Lenette Knudsen, ph.d.-studerende
Læs mere om projektet​.

Diabetes digitalt

Projektet undersøger, hvilken viden personer med diabetes udveksler online, og hvilken betydning den digitale udvikling har for relationen mellem dem og deres behandler. 

Projektansvarlig: Emilie Mølholm Kjærulff, ph.d.-studerende
Læs mere om projektet.

Efteruddannelse for praktiserende læger

I projektet undersøges udvikling af efteruddannelse for almen praksis og embodiment perspektivet i læring i efteruddannelse for praktiserende læger. I studiet anvendes kvalitative interview, mikro-fænomenologiske interview og scoping review.​

Projektansvarlig: Stense Kromann Vestergaard, ph.d.-studerende
Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.​

Gap map

Projektets mål er at udvikle et pilot-evidensgab-kort baseret på systematiske reviews om efteruddannelse af sundhedsprofessionelle. 

Projektansvarlig: Mette Andersen Nexø, seniorforsker
Læs mere om projektet.


Redaktør