​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Team Forskning

Forskningsteamet arbejder med forskellige forskningsprojekter relateret til uddannelse og brugerinvolvering. 

I forskningsteamet arbejder vi med at innovere og udvikle ny viden af relevans for uddannelse, undervisning og læring. Målet er at sikre, at Uddannelsesenheden tilbyder kan bedste uddannelse og behandling af personer med diabetes. 

Forskningsteamet arbejder anvendelsesorienteret og tæt på praksis. Vi arbejder på tværs af videnskabelige discipliner og mestrer en lang række af kvantitative og kvalitative metoder. 

Vi inddrager brugere i udviklingen af vores forskning, udvikler og afprøver nye koncepter og undersøger virkningen heraf – herunder betydningen af pæd​agogik og didaktik.Redaktør