​​​​​​​​

Udviklingsprojekter i Uddannelsesenheden

​Læs mere om de forskellige projekter i udviklingsteamet.

​​​​Bedre databrug og samarbejde – ​om behandling af personer med type 2-diabetes i almen praksis

Formålet er at optimere brug af data og samarbejde om behandling af personer med type 2-diabetes (T2D) i almen praksis med henblik på bedre behandlingskvalitet, flere sunde leveår og højere patienttilfredshed. Projektets resultater forventes at kunne overføres til andre sygdomsområder. 

Projektleder: Trine Kjeldgaard Møller, e-mail: trine.kjeldgaard.moeller@regionh.dk, tlf.: 20 34 93 52

Diabetes i multikulturel kontekst

​Formålet med dette program er at forbedre behandlingen for personer med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund samt styrke mulighederne for, at mennesker i målgruppen kan leve et godt liv med deres sygdom. 

Programleder: Lene Christensen, e-mail: lene.christensen.06@regionh.dk, tlf.: 23 44 01 19

Forbedret diabetesbehandling under indlæggelse på ikke-endokrinologiske afdelinger

Formålet er at forbedre diabetesbehandlingen under indlæggelse på ikke-endokrinologiske afdelinger ved at etablere lokale diabetes organisationer på hospitalerne, udvikle SP(sundhedsplatformen)-baseret værktøj til monitorering af behandlingskvaliteten, styrke videns- og kompetenceniveauet, afprøve CGM til monitorering af blodsukkeret under indlæggelse og skabe mere tryghed hos indlagte personer med diabetes.

Projektleder: Ane Lind Møldrup, e-mail: ane.lind.moeldrup.01@regionh.dk, tlf.: 24 37 96 76

Efteruddannelse i diabetes for privatpraktiserende fodterapeuter

Den nye efteruddannelse for privatpraktiserende fodterapeuter bygger ovenpå grunduddannelsen med en faglig specialisering i diabetesbehandling. 

Efteruddannelsen udbydes af Fodterapeutskolen København i samarbejde med SDCC og Danske Fodterapeuter. Efteruddannelsen er finansieret af SDCC og Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for Fodterapi, og anbefales af Diabetesforeningen. 

Kontaktperson: Lena Lykke Jeppesen, e-mail: lena.lykke.jeppesen@regionh.dk, tlf.: 20 59 76 19​

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker​

Uddannelsesforløbet henvender sig til sygeplejersker, som er ansat i primær og sekundær sektor. Eksempelvis ansatte i ambulatorier, Steno Diabetes Centre, den kommunale hjemmesygepleje eller i almen praksis. 

Uddannelsesforløbet består af fem diabetestonede diplommoduler, som giver sygeplejersker mulighed for at specialisere sig indenfor diabetes. 

Kontaktperson: Christina Høiberg Juul Nielsen, e-mail: christina.hoeiberg.juul.nielsen@regionh.dk, tlf.: 23 70 97 19

Læs mere om uddannelsesforløbet.


Redaktør