5-dages kursus i praktisk diabetespleje og -behandling

Siden 2010 har Uddannelsesenheden afholdt et udvidet kursus for sygeplejersker, som ønsker at få den nyeste evidensbaserede viden og praksis inden for pleje og behandling af personer med type 1- og type 2-diabetes.

Kurset afholdes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og indeholder 30 lektioner, der behandler følgende emner:

 • Forebyggelse og behandling
 • Sund mad
 • Fysisk aktivitet
 • Komplikationer
 • Motivation
 • Kommunikation

Det bliver du klogere på

 • Du får redskaber til, hvordan du skal fokusere på og tage højde for særlige hensyn hos den enkelte person med diabetes og deres behov
 • Du lærer at anvende relevant viden til at yde den mest hensigtsmæssige pleje og behandling af den enkelte person med diabetes
 • Du udvikler din evne til at være problemløsende i forhold til diabetespleje og -behandling
 • Du får ny viden om sundhedspædagogiske metoder; vi har fokus på motivation, og hvilke faktorer der har indflydelse på at ændre vaner, og hvordan vi bruger viden om motivation i en samtale
 • Du får uddybet din forståelse af de vilkår og påvirkninger, som diabetes har eller kan have på personen med diabetes
 • Du øger dine kompetencer til at iværksætte klinisk relevante handlinger ved hypo- og hyperglykæmi – både når det gælder forebyggende tiltag, og når det gælder den akutte situation
 • Generel erfaringsudveksling og vidensdeling

Sådan underviser vi

I undervisningen tager vi udgangspunkt i interaktive læringsmetoder, og vi veksler mellem oplæg/undervisning, refleksionsøvelser og casebaserede diskussioner.
Det er kliniske sygeplejersker fra Uddannelsesenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen, som underviser.

Kurset giver 1½ ECTS-point

Tid og sted

Kurset afholdes 11. - 15. maj 2020.
Alle dage kl. 9.00 - 16.00.

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 8
2820 Gentofte

Pris og tilmelding

Det koster 8.000 kr. at deltage. Prisen er inkl. morgenmad og frokost.
Du kan tilmelde dig via Professionshøjskolen Absalon hjemmeside.
Tilmeldingsfrist 11. april 2020.

 

Redaktør