Avanceret kursus i diabetes for sygeplejersker

På kurset arbejder du med situationer fra din egen hverdag. Du vil afprøve forskellige værktøjer for at styrke dit daglige arbejde med pleje og behandling af personer med diabetes.

Dette 2-dages kursus er skræddersyet til sygeplejersker i hjemmeplejen eller lægepraksis og tager udgangspunkt i den kliniske hverdag. Vi afholder kurset samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Det får du ud af kurset

  • Viden om den komplekse pleje og behandling af diabetes 
  • Viden til at handle i akutte situationer i relation til diabetes
  • Viden om sundhedspædagogiske principper og værktøjer, du kan bruge i mødet med personer med diabetes
  • Færdigheder til at vurdere og udvælge relevante sygeplejefaglige handlinger til personer med diabetes
  • Færdigheder til at gennemføre og forbedre plejen hos personer med diabetes 
  • Færdigheder i kompleks sygepleje med fokus på samarbejdet med personen med diabetes og med andre faggrupper
  • Færdigheder i at gennemføre samtaler med personer med diabetes og i samtalen at udvælge og anvende relevante sundhedspædagogiske værktøjer

Praksisnær undervisning med afsæt i din hverdag

Vi lægger vi vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis. Dine erfaringer og udfordringer bliver derfor en del af i undervisningen.

Målgruppe

Du har minimum 2 års erfaring med pleje og behandling af personer med diabetes og ønsker at styrke dine kompetencer yderligere i forhold til:

  • At arbejde med komplekse problemstillinger relateret til diabetes
  • At øge fokus på samarbejdet med personen med diabetes
  • At styrke dine selvstændige beslutninger som behandler

Du vil møde kolleger, som arbejder inden for samme område som dig. I har alle til fælles, at I ønsker at dygtiggøre jer, få sparring og afprøve konkrete værktøjer, der kan omsættes i jeres daglige arbejde.

Tid og sted

Den 2. og 3. oktober 2018, begge dage kl. 9.00-16.00.

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 8
2820 Gentofte

Pris

Det koster 5.000 kr. at deltage. Prisen er inkl. morgenmad og frokost.

Tilmelding og adgangskrav

Adgangskrav: Minimum 2 års erfaring med pleje og behandling af personer med diabetes.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2018. Tilmeldingen er derefter bindende.

Tilmeld via Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Redaktør