Den ældre person med diabetes og akutte komplikationer

Temadagen tager udgangspunkt i at understøtte og tage hensyn til den ældre persons helbredstilstand og livskvalitet. Bliv bedre til at justere behandlingen og håndtere komplikationer hos ældre personer med diabetes.

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som har interesse for og erfaring med diabetes fra eksempelvis medicinske afdelinger, plejecentre og hjemmeplejen, og som ønsker større viden om sygeplejen til ældre personer med enten type 1-diabetes eller type 2-diabetes.

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til den ældre person med diabetes. I undervisningen lægges der vægt på, at der i sygeplejen og behandlingen af den ældre person med diabetes tages hensyn til den enkeltes helbredstilstand og livskvalitet med afsæt i en individuel tilgang.

Formålet med temadagen er:

  • At sætte fokus på den ældre og diabetes, da dette område kræver særlig opmærksomhed og viden, for herigennem at kunne fokusere på såvel livskvalitet som på den bedst mulige behandling
  • At fokusere på de kognitive, emotionelle og fysiske funktionsændringer, der særligt forekommer hos ældre personer med type 1 eller type 2 diabetes, og vigtigheden i at kunne individualisere sygeplejen og behandlingen

Temadagen giver dig mulighed for:

  • At handle og reagere på akutte komplikationer (hyper-/hypoglykæmi) samt typiske og mindre typiske symptomer og situationer, hvor der er øget risiko for at opleve hyper- eller hypoglykæmi
  • Kendskab til vigtigheden af at måle blodglukose og registrere målingerne
  • At foretage relevante observationer af blodglukosemålinger og insulinprofiler
  • At handle på blodglukosemålinger og insulinprofiler – herunder at vide, hvornår der er behov for lægelig vurdering
  • At iværksætte handlinger, der understøtter og tager hensyn til den enkelte ældres generelle helbredstilstand og livskvalitet
  • At du får viden om fordele og ulemper ved de forskellige insulintyper og behandlingsmuligheder for den ældre person med type 1- eller type 2-diabetes
  • At du får mulighed for at tilegne dig viden om intensivering og justering af behandling – hvorfor, hvordan og hvornår

Tilrettelæggelse af dagen:

Temadagen er tilrettelagt som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, praktiske øvelser og case arbejde. I arbejdet med cases lægges der vægt på at du arbejder med relevante problematikker og oplevelser fra hverdagen. Hvis du har en oplevelse eller case, som du kunne tænke dig vi tog udgangspunkt i, må du meget gerne sende den til os pr. mail.

Tid og sted

Nye datoer følger.

Steno Diabetes Center Copenhagen,
Niels Steensens Vej 6,
2820 Gentofte.

Pris og tilmelding

Det koster 850 kr. at deltage.


Redaktør