Den ældre person med diabetes

Kurset tager udgangspunkt i at understøtte og tage hensyn til den ældre persons helbredstilstand og livskvalitet. Bliv bedre til at justere behandlingen og håndtere komplikationer hos ældre personer med diabetes.

Vi tilrettelægger kursusdagen, så dine erfaringer fra fx medicinske afdelinger, plejecentre og hjemmeplejen bliver bragt i spil.

Det bliver du klogere på

Du får øget opmærksomhed på:
  • De kognitive, emotionelle og fysiske funktionsændringer, der særligt forekommer hos ældre personer med type 1- eller type 2-diabetes
  • Fordele og ulemper ved de forskellige insulintyper og behandlingsmuligheder for den ældre person med type 1- eller type 2-diabetes
  • Vigtigheden af at måle blodglukose og registrere målingerne
Du øger dine færdigheder til:
  • At intensivere og justere behandling – hvornår og hvordan
  • At handle på akutte komplikationer (hyper-/hypoglykæmi) samt typiske og mindre typiske symptomer og situationer, hvor der er øget risiko for at opleve hyper- eller hypoglykæmi
  • At foretage relevante observationer af blodglukosemålinger og insulinprofiler
  • At handle på blodglukosemålinger og insulinprofiler – herunder at vide, hvornår der er behov for lægelig vurdering
  • At iværksætte handlinger, der understøtter og tager hensyn til den enkelte ældres generelle helbredstilstand og livskvalitet

Praksisnær undervisning

Vi lægger vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis og tager afsæt i dine erfaringer med den ældre person med diabetes.

Målgruppe

Kurset er målrettet sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som har interesse for og erfaring med diabetes på fx medicinske afdelinger, i plejecentre og i hjemmeplejen, og som vil have større viden om ældre personer med enten type 1-diabetes eller type 2-diabetes.

Tid og sted

Næste kursus afholdes den 4. december 2018, kl. 8.30-15.30.

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
2820 Gentofte

Pris og tilmelding

Det koster 850 kr. at deltage.
Tilmelding via Region Hovedstadens kursusportal.
Deadline for tilmelding er den 4. november 2018.

Redaktør