Den ældre person med diabetes og akutte komplikationer

​På kurset får du viden, færdigheder og kompetencer der omhandler indsigt i forhold til ældre personer med type 1 eller type 2 diabetes, herunder at håndtere akutte komplikationer.

I undervisningen lægger vi vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor dine  erfaringer bringes i spil.

Kurset giver dig viden og færdighed til at

  • Håndtere særlige forhold som gør sig gældende for ældre med diabetes, herunder ændrede kognitive, emotionelle og fysiske færdigheder
  • Have fokus på fordele og ulemper ved de forskellige insulintyper og behandlingsregimer for den ældre person med diabetes
  • Intensivere og justere behandling- hvornår og hvordan
  • Forstå vigtigheden af blodglukose måling og registrering af disse
  • Handle på akutte komplikationer (hyper/hypoglykæmi) typiske og mindre typiske symptomer og situationer, hvor der er øget risiko for disse
  • Foretage relevante observationer af blodglukose målinger og insulinprofiler og handle på disse, samt vide hvornår der er behov for lægelig vurdering
  • Iværksætte handlinger der understøtter og tager hensyn til den enkelte ældres generelle helbredstilstand og livskvalitet.


Målgruppe

Til dig der vil øge din viden om ældre med diabetes såvel type 1 som type 2. Kurset er skræddersyet til sygeplejersker, der har interesse for og erfaring med diabetes på fx medicinske afdelinger og /eller i hjemmeplejen.


Tid og sted

Næste kursus afholdes  den 4. december 2018.

Kurset afholdes på Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.

Pris og tilmelding

Det koster 850,00 kr. at deltage.
Tilmelding via kursusportalen

Deadline for tilmelding er den 4. november 2018.


Redaktør