Mikro- og makrovaskulære komplikationer hos personer med ente type 1- eller type 2-diabetes

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, ansat i såvel primær som sekundær sektor. For at få det optimale ud af kurset anbefaler vi at du varetager selvstændige opgaver indenfor diabetesområdet.


Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i opsporing, forebyggelse og behandling af mikro- og makrovaskulære komplikationer. Der vil blive lagt vægt på at sygeplejen og behandlingen individualiseres.


Formålet med temadagen er at:

  • Du får mulighed for at tilegne dig en viden om forekomsten af mikro- og makrovaskulære komplikationer hos personer med type 1 og type 2 diabetes
  • Du får indsigt i vigtigheden af screening, forebyggelse og hvilke behandlingsmuligheder der foreligger for at forebygge og behandle mikro- og makrovaskulære komplikationer
  • Du bliver i stand til at vejlede patienter, pårørende og andre sundhedsprofessionelle i forebyggelse og behandling af mikro- og makrovaskulære komplikationer


Temadagen giver dig mulighed for at:

  • Være bevidst om vigtigheden af opsporing, forebyggelse og behandling af mikro- og makrovaskulære komplikationer
  • Være opmærksom på, at spørge ind til om den enkelte person med diabetes følger anbefaling for screening enten hos egen læge eller i hospitalsregi
  • Være bevidst om at den ordinerede behandling følges og følge op, hvis der er afvigelser
  • Forstå baggrunden for de enkelte behandlingsregimer og kan vejlede i hvorfor den enkelte behandling er valgt.


Tilrettelæggelse af dagen:

Temadagen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, praktiske øvelser og case arbejde. Der lægges vægt på at der i undervisningen inddrages problematikker og oplevelser fra deltagernes egen hverdag, så undervisningen bliver så praksisnær som muligt. På baggrund af dette vil det være rigtig godt hvis du som deltager forud for undervisningen har gjort dig tanker om hvad du helt konkret ønsker at få ud af dagen. 

Tid og sted

Nye datoer følger.

Steno Diabetes Center Copenhagen,
Niels Steensens Vej 6,
2820 Gentofte.

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.


Redaktør