Temadag om diabetes, pleje og behandling

Hvis du arbejder som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent i primærsektoren, møder du dagligt personer med diabetes. Savner du sparring eller inspiration? Så kom til denne temadag og få den nyeste viden om, hvordan du yder den bedste pleje og behandling.

To erfarne diabetessygeplejersker leder dagen. Du får undervisning i den nyeste evidensbaserede viden og praksis inden for behandling og pleje af personer med type 1- og type 2-diabetes.

Formålet med temadagen er:

  • At give basal viden om diabetes, tidlig opsporing og behandling af især den stærkt voksende gruppe mennesker med type 2-diabetes
  • At få større viden om praktisk insulinbehandling og øge kendskabet til forskellige behandlingsformer
  • At deltagerne får en øget forståelse og interesse for den psykosociale betydning af at leve med diabetes

Temadagen giver dig:

  • Redskaber til praktisk diabetesbehandling; insulin, injektionsteknik og blodsukkermåling
  • Viden om identifikation og behandling af hypo- og hyperglykæmi
  • Viden om sendiabetiske komplikationer og forebyggelse
  • Viden om og indsigt i at leve med en kronisk sygdom
  • Viden om opsporing af risikogrupper

Tid og sted

Den 19. november 2018, kl. 8.30-15.30

Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 6
2820 Gentofte

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse i kurset er 950 kr.
Tilmelding via Region Hovedstadens kursusportal.

Deadline for tilmelding er den 19. oktober 2018.

Redaktør