Temadag om diabetes, pleje og behandling

Hvis du arbejder som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent i primærsektoren, møder du dagligt personer med diabetes. Savner du sparring eller inspiration? Så kom til denne temadag og få den nyeste viden om, hvordan du yder den bedste pleje og behandling.

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, fortrinsvis fra primærsektoren.  For at få mest ud af kurset anbefaler vi, at du varetager selvstændige opgaver indenfor diabetesområdet.


Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på at sygeplejen og behandlingen til mennesker med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.


Formålet med temadagen er:

  • At du får basal viden om de forskellige diabetestyper med fokus på type 2 diabetes og kendskab til de væsentligste principper for den sygepleje og behandling, der knytter sig hertil

Temadagen giver dig:

  • Viden om- og praktisk håndtering af insulin, insulininjektion og blodsukkermåling
  • Viden om identifikation og behandling af hypo- og hyperglykæmi
  • Viden om opsporing af risikogrupper
  • Viden om aktuelle anbefalinger i forhold til mad og fysisk aktivitet
  • Kendskab til de hyppigst forekomne komplikationer til diabetes
  • Viden om og indsigt i at leve med en kronisk sygdom
  • Viden om og øget forståelse og interesse for den psykosociale betydning af at leve med diabetes

Tilrettelæggelse af dagen:

Temadagen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, praktiske øvelser og case arbejde. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at du arbejder med relevante problematikker og oplevelser fra din konkrete hverdag. Derfor vil vi gerne bede om, at du to til tre uger før kurset indsender en kort case eller et specifikt spørgsmål til os pr. mail. Se under kontakt.


Undervisningen varetages af sygeplejersker med mangeårig diabetes erfaring samt en diætist og foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Tid og sted

Temadagen afholdes den 2. oktober 2019 kl. 8.30- 15.30
På Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6, 2820 Gentofte

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse i kurset er 950 kr.

Tilmelding
Internt ansatte i Region Hovedstaden
Eksterne - ansatte udenfor Region Hovedstaden

Tilmeldingsfrist:
18. september 2019.

Redaktør