Temadag om diabetes, pleje og behandling

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, fortrinsvis i primærsektoren.

 Kursets formål:

  • at udbrede basal viden om diabetes, tidlig opsporing og behandling af især den stærkt voksende gruppe mennesker med type 2 diabetes.
  • at udbrede større viden om praktisk insulinbehandling og øge kendskabet til forskellige behandlingsformer, samt at deltagerne kan anvende disse i hverdagen.
  • at deltagerne får en øget forståelse og interesse for den psykosociale betydning, diabetes har for det enkelte menneske.

Hvad består kurset af?

Temadagen ledes af to erfarne diabetessygeplejersker, som underviser i den nyeste evidensbaserede viden og praksis inden for behandling og pleje af personer med type 1 og type 2 diabetes.

Dit udbytte af kurset

  • få redskaber til praktisk diabetesbehandling, insulin, injektionsteknik og blodglukosemåling
  • viden om identifikation og behandling af hypo- og hyperglykæmi
  • viden om sendiabetiske komplikationer og forebyggelse
  • viden og indsigt i at leve med en kronisk sygdom
  • viden om opsporing af risikogrupper

Tid og sted

Temadagen afholdes den 19. november 2018 kl.  8.30 - 15.30 på Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse i kurset er 950 kr.
Tilmelding via Region Hovedstadens kursusportal.

Deadline for tilmelding er den 19. oktober 2018.

Redaktør