Type 2-diabetes, insulinbehandling og hypoglykæmi

​Temadagen sigter mod at give teoretiske oplæg samt praktiske færdigheder til at deltagerne selvstændigt kan varetage pleje, behandling og vejledning i forhold til insulinbehandling af personer med type 2-diabetes.

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, fra primær og sekundærsektoren.  For at få mest ud af kurset anbefaler vi, at du varetager opgaver indenfor diabetesområdet.

Undervisningen baseres på den nyeste viden og evidens i relation til diabetes. I undervisningen lægges der vægt på at sygeplejen og behandlingen til mennesker med diabetes individualiseres afhængig af diabetesvarighed, aktuel helbredstilstand, blodsukkerregulering, komplikationer og alder.

Formålet med kurset er:

At du selvstændigt kan varetage opgaver i relation til insulinbehandling hos personer med type 2 diabetes. Herunder vejledning af såvel personer med diabetes, pårørende og andre sundhedsprofessionelle.

Kurset giver dig viden om og færdighed til at:

  • Kende til vigtigheden af individuel behandling og målsætning, som en hjørnesten i diabetesbehandlingen.
  • Viden om de hyppigst anvendte insulintyper herunder virkningsprofiler.
  • Viden om symptomer på hyper og hypoglykæmi herunder anbefalede niveau for blodsukkeret.
  • Foretage relevante observationer af virkning og bivirkning af insulin, samt udføre relevante handlinger.
  • Anvende kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne.
  • Genkende, tolke og handle på udsving i blodglukoseprofiler ved insulinbehandling særligt med fokus på hypoglykæmi.
  • Genkende, tolke og handle på udsving i blodglukoseprofiler ved insulinbehandling i relation til insulinets virkningsprofil.
  • Viden om fordele og ulemper i forskellige behandlingsregimer og mulige barrierer for opstart af insulin behandling.
  • Vurdere i hvilken grad personen med diabetes selvstændigt kan varetage insulinbehandling.

Tilrettelæggelse af dagen:

Temadagen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske dialogbaserede oplæg, praktiske øvelser og case arbejde. I arbejdet med cases, lægger vi vægt på at du arbejder med relevante problematikker og oplevelser fra din konkrete hverdag.

Undervisningen varetages af læge, diætist og sygeplejerske med mangeårig diabetes erfaring.

Tid og sted

Nye datoer følger.

Steno Diabetes Center Copenhagen,
Niels Steensens Vej 6
2820 Gentofte.

Pris og tilmelding

Det koster 750,00 kr. at deltage.Redaktør