Type 2-diabetes, insulinbehandling og hypoglykæmi

​Kurset sigter mod at give teoretiske oplæg samt praktiske færdigheder til at deltagerne selvstændigt kan varetage pleje, behandling og vejledning i forhold til insulinbehandling af personer med type 2-diabetes.

Kurset giver dig viden og færdighed til at:

  • Forklarer fordele og ulemper i forskellige behandlingsregimer
  • Tilpasse viden om insulins virkningsprofiler i relationen til personen med diabetes blodglukose profiler
  • Foretage relevante observationer af virkning og bivirkning af insulin, samt udføre relevante handlinger
  • I praksis anvender kliniske retningslinjer for injektionsteknik og selvstændigt justerer på injektionsteknik, herunder korrekt procedure for bortskaffelse af injektionsmateriale
  • Genkende, tolke og handle på udsving i blodglukoseprofiler ved insulinbehandling særligt med fokus på hypoglykæmi.

Målgruppe

Til dig der vil øge din viden om insulinbehandling til type 2-diabetes.

Kurset er skræddersyet til sygeplejersker, der har interesse for og erfaring med diabetes på fx medicinske afdelinger og /eller i hjemmeplejen.

Praksisnær med afsæt i din hverdag

I undervisningen lægger vi vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis og dine erfaringer bringes i spil.

Tid og sted

Næste kursus afholdes den 12. juni 2018 kl. 8.30 - 15.30.

Kurset afholdes på Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.

Pris og tilmelding

Det koster 750,00 kr. at deltage.
Tilmelding sker via Region Hovedstadens kursusportal.

Deadline for tilmelding er den 12. maj 2018

Redaktør