​​​​​​​

Efteruddannelse i diabetes for privatpraktiserende fodterapeuter

Den nye efteruddannelse for privatpraktiserende fodterapeuter bygger ovenpå grunduddannelsen med en faglig specialisering i diabetesbehandling. På 13 kursusdage får du et teoretisk og praktisk fundament til at iværksætte en individuel behandling

Som fodterapeut spiller du en vigtig rolle for de personer med diabetes, som du møder i din praksis. For at kunne forebygge eller mindske omfanget af diabetesrelaterede senkomplikationer, som f.eks. fodsår, infektioner og amputationer, stiller det krav til din viden og praksis. 

Diabetesområdet er stort og behandlingen er i konstant udvikling. Derfor har udviklerne af efteruddannelsen taget dette initiativ, så du som privatpraktiserende fodterapeut kan få styrket dine diabetesfaglige kompetencer.

På 13 kursusdage fordelt hen over 26 uger får du et teoretisk og praktisk fundament til at iværksætte en individuel behandling. Det fundament sigter mod at forebygge, opspore og behandle diabetiske fodsår og andre fodproblematikker hos personer med diabetes. 

En vigtig del er også at give en individuel rådgivning og vejledning, som motiverer til nye vaner, som tilgodeser sundere fødder.

På efteruddannelsen kan du blandt andet:
 • få øget viden om diabetes og de dertilhørende senkomplikationer
 • få øget viden om biomekanik
 • få øget viden om fodterapeutens rolle og betydning i det samlede sundhedsvæsen
 • få øget kendskab til forskning, udvikling og kvalitetssikring
 • få øgede kompetencer til at forebygge og til at planlægge og gennemføre optimale og relevante behandlingsplaner
 • få styrket dine kompetencer til vejledning og kommunikativ kontakt med patient, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Efteruddannelsens indhold

Undervisningen er tilrettelagt med både teoretiske oplæg, læringsaktiviteter og praktiske færdigheder. Som forberedelse til den enkelte undervisningsgang er der derudover et lettilgængeligt e-læringsmateriale, som du via en computer har adgang til.

Størstedelen af undervisningen foregår på Fodterapeutskolen i København og på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) i Herlev, men der vil også være online undervisning. Du vil derudover komme på et individuelt tilrettelagt heldagspraktikbesøg på enten SDCC eller Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital.

Emnerne du vil blive undervist i er: 
 • Diabetes: type 1 og type 2 og behandlingen heraf.
 • Behandling af fodsår: Sårbehandling, beskæring, aflastning og valg af bandage.
 • Biomekanik: Ganganalyse til opsporing af trykudsatte områder på foden.
 • Senkomplikation: Neuropati (undersøgelse og formidling af resultat).
 • Senkomplikation: Perifer arteriel insufficiens i underekstremiteter (screening og behandling).
 • Andre senkomplikationer: Viden om andre senkomplikationers påvirkning hos personer med diabetes.
 • Charcot fod: Planlægge og varetage den fodterapeutiske behandling ved klinisk tegn på akut og kronisk Charcot fod.
 • Kommunikation: Motivation og rådgivning af dine klienter til at drage omsorg for deres fødder.
 • Psykologiske aspekter: Livsvilkår og dilemmaer for personer med diabetes.
 • Samfundsperspektivet: Fodterapeutens og det tværfaglige samarbejdes betydning.​

Udbyder 

Efteruddannelsen udbydes af Fodterapeutskolen København i samarbejde med SDCC og Danske Fodterapeuter. Efteruddannelsen er finansieret af SDCC og Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for Fodterapi, og anbefales af Diabetesforeningen. 

Undervisere

Underviserne på efteruddannelsen kommer fra SDCC, Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital, Fodterapeutskolen København og andre hospitaler. Fælles for dem alle er, at de har mange års erfaring indenfor diabetesbehandling. De vil præsentere den nyeste, forskningsbaserede viden på en praktisk anvendelig måde, som du kan bruge i din praksis med det samme.

Tid og sted

Det tredje efteruddannelseshold starter den 24. november 2022, men alle pladser er optaget. 
Hold dig orienteret om nye hold på Roskilde Tekniske Skoles hjemmeside​

Pris og tilmelding

Efteruddannelsen koster 13.000 kr. Men har du ydernummer, er behandlende medhjælp eller vikar, koster uddannelsen 3.000 kr., da resten er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi. For at deltage, er det en forudsætning, at du har minimum 1 års erhvervserfaring som udøvende fodterapeut (efter opnået autorisation).

Der er 16 pladser på hvert hold.

Læs mere om efteruddannelsens indhold og tilmelding på Roskilde Tekniske Skoles hjemmeside.


Redaktør