​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Den indlagte person med diabetes

Håndtering af diabetes under indlæggelse kan være udfordrende. Det gælder både for læger, plejepersonale og ikke mindst personen selv. Dette kursus er for dig, som gerne vil kvalificere din sygepleje på området. 

Under en indlæggelse påvirkes blodsukkeret af mange forskellige faktorer, såsom metabolisk stress, infektion, ernæringsterapi, faste, kirurgi og eventuel medicinsk behandling. 

For at sikre at personer med diabetes får mulighed for et indlæggelsesforløb uden komplikationer og med hurtig rehabilitering på lige fod med andre patienter, er de​t vigtigt, at du har viden, færdigheder og kompetencer til at observere og behandle udsving i blodsukkeret samt kan støtte og vejlede dine patienter.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, som er sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent på et medicinsk eller kirurgisk sengeafsnit. På kurset har vi fokus på de sygeplejefaglige opgaver og ansvarsområder, der er væsentlige for, at du kan pleje, behandle og samarbejde med den indlagte person med diabetes. Der vil også være fokus på, hvordan du bidrager til det tværfaglige samarbejde med læger, kliniske diætister og plejepersonale i primær sektor.     

Kursets indhold

På kurset vil du få viden og færdigheder indenfor følgende områder:
 • De forskellige diabetestyper, og hvordan du identificerer, om personen har diabetes og hvilken type.
 • Gennemgang af de forskellige VIP-vejledninger, der omhandler diabetes, og hvordan du bruger dem.
 • Hyper- og hypoglykæmi under indlæggelse, herunder mål for blodsukkerniveauet, og hvornår du skal give PN hurtigtvirkende insulin.  
 • Faste, herunder hvordan du observerer og blander GI/GIK-drop.
 • Kritiske tilstande ved diabetes, såsom ketoacidose og HONK, og hvordan du forebygger dem. 
 • Forskellige insulintyper, og hvordan du giver insulinen korrekt. 
 • Ernæringsterapi, og hvordan du behandler stigninger i blodsukkeret.
 • Hvordan du vejleder og underviser personen i måling af blodsukker og injektionsteknik.
 • Den gode udskrivelse, og hvordan du vurderer og iværksætter opfølgning i primær sektor.
 • Samarbejde med lægerne i jeres afdeling om personen med diabetes, herunder dine ansvarsområder og kompetencer.

Undervisningsmetode

Undervisningen tilrettelægges med høj grad af deltagerinvolv​ering og med udgangspunkt i situationer og problemstillinger fra din hverdag. Der vil blive anvendt cases og gruppediskussioner med det formål at lære af de andre kursister og forholde sig kritisk til egen praksis, så du fremadrettet kan forbedre sygeplejen til personer med diabetes. 

Undervisere

Undervisningen varetages af en endokrinolog, en diabetessygeplejerske og en klinisk diætist, som alle har erfaring med pleje og behandling af indlagte personer med diabetes.

Tid og sted​

 • 10. april 2024 (tilmeldingsfrist den 27. marts 2024)
 • 23. oktober 2024 (tilmeldingsfrist den 9. oktober 2024)
Kurset afholdes på:

Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev.

Pris og tilmelding

​Prisen for at deltage er 1.000 kr. ​

Tilmelding via kursusportalen:

Ansat i RegionH
Ansat udenfor RegionH​

​​

Tilmeld holdagent

Få en e-mail, når der er nye hold: Brug holdagenten, som du finder i højre kolonne på Kursusportalens hjemmeside. Find link til Kursusportalen herover under Pris og tilmelding – ​vælg 'Ansat i RegionH' eller 'Ansat udenfor RegionH'.

Sådan gør du: 

 1. Vælg det ønskede kursus på Kursusportalen. Brug eventuelt det direkte link i kursusbeskrivelsen.
 2. Tryk på 'Holdagent', som er markeret med rødt på billedet herunder.
 3. Tilmeld dig med navn og e-mailadresse, så får du besked, når kurset er aktuelt.​


Redaktør