​​​​​​​​​​​​​​

Kursus om insulinjustering for sygeplejersker

2-dageskursus til sygeplejersker, som allerede er i et oplæringsprogram i et endokrinologisk ambulatorium eller lignende, og som fremadrettet skal have delegeret kompetence til at justere insulin hos personer med diabetes. 
​Kurset er udviklet og tilrettelagt i et samarbejde mellem diabetes- og endokrinologiske afdelinger i Region Hovedstaden. Du kan læse mere om rammer og uddannelse i VIP-vejledningen, som er godkendt af det sundhedsfaglige råd for endokrinologi i Region Hovedstaden: Insulinjustering ved diabetessygeplejersker – ​rammer og uddannelse.

Målgruppe​

Kurset er for sygeplejersker, som er ansat på diabetes- og endokrinologiske afdelinger. Kurset er målrettet sygeplejersker, som skal opnå kompetencer til sel​vstændig justering af insulin hos personer med diabetes, som er tilknyttet afdelingen.  

Det forudsættes, at du allerede har basal viden om diabetes samt har erfaringer med vejledning og undervisning af personer med diabetes og deres pårørende. Eller at du har gennemført efteruddannelsesforløbet som diabetessygeplejerske. 

​Kursets indhold

På kurset vil omdrejningspunktet være, at du bliver bevidst om og kan forholde dig til, hvordan insulin justeres i forskellige situationer og under indflydelse af forskellige faktorer.

Du vil arbejde med insulinjustering i forhold til:
  • forskellige faser af livet med type 1- og type 2-diabetes
  • forskellige diabetestyper og særlige sygdomme
  • ved behandlingsomstilling hos personer med type 2-diabetes
  • kulhydrattælling, insulinfølsomhed og insulinresistens 
  • sygdom, stress, rejser, motion og alkohol
  • ved opstart med insulinbehandling
  • ved skift mellem forskellige insulintyper.
Kurset gør dig bevidst om din rolle i forhold til insulinjustering, og hvilke kompetencer du fremadrettet har i konkrete situationer.  

​Undervisningsmetode

Undervisningen tilrettelægges med en høj grad af deltagerinvolvering, og der arbejdes med cases og situationer fra deltagernes egen praksis.

Der vil blive fokuseret på dialogorienteret undervisning, hvor deltagernes teoretiske viden, refleksioner og holdninger sættes i spil, og hvor udøvelse af handlinger i egen praksis er i fokus.

Der anvendes workshops, hvor praktiske færdigheder trænes og afprøves. Der vil være plads til diskussion med kolleger fra andre afdelinger med henblik på udvikling af egen sygeplejefaglighed.

Der forventes en vis grad af forberedelse til kurset og relevant litteraturliste vil fremgå af programmet, som udsendes cirka fire uger før kursusstart. En vigtig forberedelse til kurset er, at du beskriver og indsender en case fra egen afdeling, hvor insulinjustering har været diskuteret.​

Undervisere

Undervisningen varetages af diabetessygeplejersker, endokrinologiske læger og kliniske diætister fra diabetes- og endokrinologiske afdelinger i Region Hovedstaden. 

Tid og sted​

​Den 21.-22. marts 2023 kl. 8.45 - 15.30. ​


Kurset afholdes på: 
Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
Lokale 1.95 (stuen)​
2730 Herlev

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage i kurset.

Tilmelding via kursusportalen:

Ansat i RegionH

Tilmeld holdagent


Er det ønskede kursus eller efteruddannelsesforløb ikke aktuelt lige nu?

​Få en e-mail, når der er nye hold: Brug holdagenten, som du finder i højre kolonne på Kursusportalens hjemmeside. Find link til Kursusportalen herover under Pris og tilmelding – ​vælg 'Ansat i RegionH' eller 'Ansat udenfor RegionH'.

Sådan gør du: 

  1. Vælg det ønskede kursus på Kursusportalen. Brug eventuelt det direkte link i kursusbeskrivelsen.
  2. Tryk på 'Holdagent', som er markeret med rødt på billedet herunder.
  3. Tilmeld dig med navn og e-mailadresse, så får du besked, når kurset er aktuelt.Redaktør