​​

Temadag om diabetes for ressourcepersoner på Herlev og Gentofte Hospital

​Du er udpeget af din leder til at være ressourceperson i diabetes på jeres afdeling og har derfor behov for at blive grundigt introduceret til, hvad det betyder. Du har dels behov for viden om diabetes hos den indlagte patient og de udfordringer, det giver, men også, hvordan du bedst muligt sikrer, at dine kollegaer har opdateret viden om sygeplejen til den indlagte patient med diabetes. ​

​Håndtering af diabetes under indlæggelsen kan være kompleks, da blodsukkeret påvirkes af mange forskellige faktorer såsom, metabolisk stress, infektion, ernæringsterapi, faste, kirurgi og eventuel medicinsk behandling. For at sikre patienten får et ukompliceret forløb og hurtig rehabilitering er det afgørende at blodsukkeret ligger stabilt indenfor et fastsat mål.

Patienter med diabetes er ofte bekymrede for at blive indlagt, og har behov for at du kan vejlede og undervise dem omkring deres diabetes. Mange vil også have behov for hjælp til opfølgning i primærsektor efter udskrivelsen og muligvis vejledning i måling af blodsukker og injektion af insulin.

Målgruppen for denne temadag er sygeplejersker på ikke- endokrinologiske afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital, som er udpeget til at fungere som ressourceperson indenfor diabetes. 

​Kursets indhold:

På temadagen vil vi sammen arbejde henimod følgende læringsmål:

Vidensmål

 • Kendskab til formålet med diabetesteamet og din rolle som ressourceperson
 • Viden om de væsentligste forskelle på - og årsager til type 1, type 2 og sekundær diabetes  
 • Kendskab til de væsentligste behandlingsforskelle knyttet til de forskellige diabetestyper, og hvilken betydning det har, når patienten skal faste 
 • Kendskab til, hvordan du identificerer, hvilken diabetestype din patient har
 • Viden om og forståelse for, hvilke faktorer der påvirker reguleringen af blodsukkeret under indlæggelsen og hvilken betydning det har for rehabiliteringen af patienten
 • Viden om mål for blodsukkerniveauet under indlæggelsen, når patienten spiser og ved faste
 • Viden om de mest anvendte insulintyper

Færdighedsmål

 • Kunne beskrive symptomer og handle hensigtsmæssigt i forhold til hyper- og hypoglykæmi.
 • Kunne vurdere i hvilke situationer, der er behov for at rekvirere tilsyn fra diabetesteamet
 • Kunne orientere dig i de to regionale VIP- instrukser omkring faste og diabetes samt redegøre for, hvordan GI/GIK drop blandes i henhold til lægelig ordination
 • Kunne vejlede patienten og kolleger omkring korrekt måling af blodsukker på både afdelingens- og hjemmeblodsukkermåleapparat
 • Kunne vejlede patienten og kolleger omkring korrekt insulininjektion  

Kompetencemål 

 • Blive bevidst om og kunne redegøre for din rolle som ressourceperson i afdelingen overfor dine kolleger
 • Kunne vejlede dine kollegaer i afdelingen omkring sygeplejerelevante emner indenfor diabetes 
 • Vurdere hvilke tiltag, der i samarbejde med diabetesteamet, vil være relevante at iværksætte i afdelingen i forhold til den indlagte patient med diabetes på jeres afdeling  

Undervisningsmetode

Undervisningen vil være dialogbaseret og en vekslen mellem teoretiske oplæg, case arbejde og praktiske øvelser. Vi lægger vægt på at inddrage dine erfaringer og behov i undervisningen samt at du får konkrete redskaber til at varetage din funktion som ressourceperson i afdelingen.

Undervisere

Undervisningen varetages af en læge og sygeplejersker fra det udgående diabetesteam på Herlev Hospital.

Praktisk information


Tid og sted

​Temadagen afholdes d. 18. maj 2022 kl. 8.30 – 15.30 på Steno Diabetes Center Copenhagen i lokale 1.95 (stuen), Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev.​ 

Deadline for tilmelding er 4. maj 2022.Pris og tilmelding

​Tilmelding via kursusportalen:
Ansat udenfor Region Hovedstaden

​Ansat i Region Hovedstaden​

Redaktør