​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursus om diabetes for ressourcepersoner på Herlev og Gentofte Hospital

Du er udpeget af din leder til at være ressourceperson i diabetes på jeres afdeling. På dette kursus får du en grundig introduktion til, hvad det vil sige at være ressourceperson i diabetes. ​

Det kan være komplekst at håndtere diabetes under en indlæggelse, fordi blodsukkeret bliver påvirket af mange forskellige faktorer: såsom metabolisk stress, infektion, ernæringsterapi, faste, kirurgi og eventuel medicinsk behandling. For at sikre, at personen får et ukompliceret forløb og hurtig rehabilitering, er det afgørende, at blodsukkeret ligger stabilt indenfor et fastsat mål. 

Som ressourceperson i diabetes har du behov for viden om diabetes hos den indlagte person og de udfordringer, det giver. Du har også behov for viden om, hvordan du bedst muligt sikrer, at dine kollegaer har en opdateret viden om sygeplejen til den i​ndlagte person med diabetes. 

Personer med diabetes er ofte bekymrede for at blive indlagt og har behov for, at du kan vejlede og undervise dem i deres diabetes. Mange vil også have behov for hjælp til opfølgning i primærsektor efter udskrivelsen og muligvis vejledning i måling af blodsukker og injektion af insulin.

Målgruppe

Målgruppen for dette kursus er sygeplejersker på ikke-endokrinologiske afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital, som er udpeget til at fungere som ressourceperson indenfor diabetes.

Kursets indhold

På kurset vil vi sammen arbejde henimod følgende læringsmål:

Du får viden om:
 • formålet med diabetesteamet og din rolle som ressourceperson.
 • de væsentligste forskelle på og årsager til type 1-, type 2- og sekundær diabetes.  
 • de væsentligste behandlingsforskelle knyttet til de forskellige diabetestyper, og hvilken betydning det har, når personen skal faste.
 • hvordan du identificerer, hvilken diabetestype personen har.
 • Hvilke faktorer der påvirker reguleringen af blodsukkeret under indlæggelsen, og hvilken betydning det har for rehabiliteringen.
 • mål for blodsukkerniveauet under indlæggelsen, når personen spiser og ved faste
 • de mest anvendte insulintyper.
Du får færdigheder til at kunne:
 • beskrive symptomer og handle hensigtsmæssigt i forhold til hyper- og hypoglykæmi.
 • vurdere, i hvilke situationer der er behov for at rekvirere tilsyn fra diabetesteamet.
 • orientere dig i de to regionale VIP-instrukser om faste og diabetes samt redegøre for, hvordan GI/GIK-drop blandes i henhold til lægelig ordination.
 • vejlede personen med diabetes og kolleger om korrekt måling af blodsukker på både afdelingens og personens eget blodsukkerapparat.
 • vejlede personen og kolleger om korrekt insulininjektion.  
Du får kompetencer til at:
 • blive bevidst om og kunne redegøre for din rolle som ressourceperson i afdelingen overfor dine kolleger.
 • kunne vejlede dine kollegaer i afdelingen om sygeplejerelevante emner indenfor diabetes.
 • vurdere, hvilke tiltag der, i samarbejde med diabetesteamet, vil være relevante at iværksætte i afdelingen i forhold til den indlagte person med diabetes på jeres afdeling.​

Undervisningsmetoder

Undervisningen vil være dialogbaseret og en vekslen mellem teoretiske oplæg, casearbejde og praktiske øvelser. Vi lægger vægt på at inddrage dine erfaringer og behov i undervisningen, samt at du får konkrete redskaber til at varetage din funktion som ressourceperson i afdelingen.​

​Undervisere

Undervisningen varetages af en læge og sygeplejersker fra det udgående diabetesteam på Herlev Hospital.

Tid og sted

 • ​Ny dato for afholdelse af kursus vil være tilgængelig medio september 2023.

Kurset afholdes på: 

Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
Lokale 1.95 (stuen)​
2730 Herlev

Pris og tilmelding

​Tilmelding via Kursusportalen:

​​Ansat i RegionH


Tilmeld holdagent

Få en e-mail, når der er nye hold: Brug holdagenten, som du finder i højre kolonne på Kursusportalens hjemmeside. Find link til Kursusportalen herover under Pris og tilmelding – ​vælg 'Ansat i RegionH' eller 'Ansat udenfor RegionH'.

Sådan gør du: 

 1. Vælg det ønskede kursus på Kursusportalen. Brug eventuelt det direkte link i kursusbeskrivelsen.
 2. Tryk på 'Holdagent', som er markeret med rødt på billedet herunder.
 3. Tilmeld dig med navn og e-mailadresse, så får du besked, når kurset er aktuelt.


Redaktør