​​​​​​​​

Diabetes og den ældre borger

Mange ældre har både diabetes og andre kroniske sygdomme, og det gør plejeopgaven krævende. Kurset er for dig, som er ansat i ældreplejen og ønsker mere viden om den ældre borger og diabetes.  

​Diabetes er en kompleks sygdom, og plejeopgaven er derfor krævende. Det skyldes ofte, at mange ældre borgere både har diabetes og andre kroniske sygdomme, f.eks. hjerte-kar-sygdomme. 

Plejeopgaven er også en vigtig opgave, der kan sikre og øge livskvaliteten for de ældre borgere. Studier viser nemlig, at ældre borgere med diabetes i plejesektoren oftere bliver:
 • ramt af depression
 • har vedvarende smerter
 • har flere faldulykker 
 • generelt har højere risiko for multisygdom og tidlig død.​
Viden og erfaringer peger i retning af, at der er behov for at øge den basale diabetesviden om pleje og behandling til den ældre person med diabetes.

Formålet med kurset er at løfte diabetesbehandlingen og livskvaliteten gennem en stærkere faglighed blandt de medarbejdere, som møder borgerne i det daglige.​

Målgruppe

Kurset henvender sig til social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som er ansat i ældreplejen (plejehjem, hjemmeplejen og rehabiliteringssteder). ​

Kursets indhold

Kurset tager afsæt i den nyeste, evidensbaserede viden og indeholder:​
 • Ny viden om den ældre og diabetes og indføring i, hvordan den viden bruges i hverdagen.
 • Fokus på den daglige behandling.
 • Praktisk træning i at håndtere lavt blodsukker og andre akutte situationer.
 • Viden om, hvilken mad der anbefales til den ældre med diabetes.
 • Fokus på at skabe et godt samarbejde med de pårørende.
 • Fokus på diabetes og komplikationer: Hvilken betydning har det?
Efter kurset vil deltagerne: 
 • være i stand til at støtte og pleje den ældre med diabetes ud fra ny viden og best practice, som umiddelbart kan omsættes fra kursus til praksis. 
 • give et fagligt løft til kollegernes viden og afdelingens fokus på diabetes med kursusmateriale, der frit kan anvendes af hele afdelingen: f.eks. tjeklister og diætistmaterialer.
 • opleve, at de nye redskaber gør en synlig forskel for den enkelte ældre med diabetes.

​Undervisningsmetoder

Kurset er baseret på kursusdeltagernes egne cases, arbejdssituationer og erfaring, og målet er at give praktiske redskaber og guides, som umiddelbart kan anvendes i plejen af ældre med diabetes.

Der veksles mellem faglige oplæg, gruppedrøftelse, praktiske opgaver og erfaringsudveksling.

Undervisere

Læge, diætist, fodterapeut og sygeplejerske.

Tid og sted

Kurset afholdes over to dage:

 • ​Den 26. oktober og 7. november 2022 for sygeplejersker:
  Tilmeldingsfrist den 10. oktober 2022

 • Den 5. og 13. december 2022 for SOSU-assistenter og -hjælpere:
  Tilmeldingsfrist den 15. november 2022

Kurset afholdes på:
Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev.

Pris og tilmelding

​Prisen for at deltage er 1.000 kr. ​

Tilmelding via kursusportalen:

Ansat udenfor Region H ​
Ansat i Region H​

Kontakt

Anette Laursen
Kursusadministrator
Tlf.: 30 91 33 26
E-mail: anette.vibeke.laursen@regionh.dk

​​
Redaktør