​​​​​​​​​​

Kursus om diabetes for bostederne i Region Hovedstaden

Diabetes er en kompleks sygdom og krævende at passe – både for personen, som lever med sygdommen, for de pårørende og for personalet omkring personen. Ikke mindst hvis borgeren, ud over sin diabetes, også har kognitive udfordringer, psykisk sygdom og eller misbrug. 
​Studier viser, at borgere med både diabetes og psykisk sygdom er i betydelig risiko for at udvikle komplikationer og for at dø tidligere. Støtten til disse borgere er derfor en vigtig opgave, der kan medvirke til at sikre et sundere og længere liv og en bedre livskvalitet for disse borgere.
​​

Kursets formål er at øge den basale viden om diabetes hos personalet på bosteder i Region Hovedstaden. Kurset skal bidrage til et sundere liv og bedre livskvalitet samt styrke muligheden for at give den optimale støtte til borgere med diabetes på regionens bosteder.​

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle fagprofessionelle, som arbejder på Region Hovedstadens bosteder (social- og sundhedshjælpere, pædagogisk personale og sygeplejersker).

Kursets indhold

Undervisningen vil blive planlagt efter jeres ønsker og tage udgangspunkt I jeres hverdag og de udfordringer, I står med til daglig.

Vi vil gerne have tilsendt jeres fortællinger, undren og udfordringer forud for dagen. Send jeres input til kursusadministrator Anette Laursen på e-mail: anette.vibeke.laursen@regionh.dk.

På kurset vil du få viden om:
 • Nyeste viden, og hvordan den bruges i hverdagen.
 • Den daglige behandling, og hvordan vi hjælper vi borgeren bedst.
 • Når det er akut: med praktisk træning i at håndtere lavt blodsukker.
 • Tilbud fremfor forbud: Praktiske råd til vejledning om mad og motion.
 • Samarbejde mellem sektorer: Hvordan støtter vi borgeren i kontakten med ambulatoriet/egen læge?
 • Diabetes og komplikationer: Hvad skal der være fokus på?
Efter kurset vil deltagerne: 
 • være i stand til at støtte borgeren med diabetes og psykisk sygdom/kognitiv dysfunktion ud fra ny viden og best practice, som umiddelbart kan omsættes fra kursus til hverdag. 
 • give et fagligt løft til kollegernes viden/bostedets fokus på diabetes med kursusmateriale, der frit kan anvendes af hele afdelingen: f.eks. tjeklister og diætistmaterialer.
 • opleve, at de nye redskaber gør en synlig forskel for den enkelte beboer med diabetes.​

Undervisningsmetode

Kurset er baseret på kursusdeltagernes egne cases, arbejdssituationer og erfaring, og målet er at give praktiske redskaber, der umiddelbart kan anvendes i arbejdet med funktionsnedsatte borgere på bosteder.

Der veksles mellem faglige oplæg, gruppedrøftelse, praktiske opgaver og erfaringsudveksling.

Undervisere

Læge, diætist, fodterapeut og sygeplejerske

Tid og sted

​Kurset afholdes den 19. september 2023 kl. 08.30-15.30 på:

Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev.

Pris og tilmelding

Det koster 1.000 kr. pr. person. at deltage i kurset.​

Tilmelding via kursusportalen

Ansat i Region H
Ansat udenfor Region H​

Tilmeldingsfrist den 1. september 2023.​​

Tilmeld holdagent


Er det ønskede kursus eller efteruddannelsesforløb ikke aktuelt lige nu?

Få en e-mail, når der er nye hold: Brug holdagenten, som du finder i højre kolonne på Kursusportalens hjemmeside. Find link til Kursusportalen herover under Pris og tilmelding – ​vælg 'Ansat i RegionH' eller 'Ansat udenfor RegionH'.

Sådan gør du: 

 1. Vælg det ønskede kursus på Kursusportalen. Brug eventuelt det direkte link i kursusbeskrivelsen.
 2. Tryk på 'Holdagent', som er markeret med rødt på billedet herunder.
 3. Tilmeld dig med navn og e-mailadresse, så får du besked, når kurset er aktuelt.​​​
Redaktør