​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Diabetestimen

Faglige opdateringer om diabetes på bare én time. Alle diabetestimer er med fokus på arbejdet med diabetes i almen praksis.

​Uddannelsesenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen tilbyder nu en række online oplæg med faglige opdateringer om diabetes til almen praksis i Region Hovedstaden.

Vi kalder dem 'diabetestimen' – faglige opdateringer om diabetes på bare én time. Alle diabetestimer er med fokus på arbejdet med diabetes i almen praksis. 

Se de forskellige emner herunder, og læs mere om tilmelding.  

Kort intro

Diabetestimer er hver onsdag i tre tidsrum: Kl. 11-12, kl. 12-13 og kl. 16-17. Du kan booke et af nedenstående emner i ét af de tre tidsrum hver onsdag. 

Derudover kan du også booke et opfølgende besøg med​ en af diabeteseksperterne –  læge eller sygeplejerske. Det skal aftales individuelt, hvornår besøget skal være.


Diabetestimer i 2023​


Den meget gamle og skrøbelige patient med type 2-diabetes

Titel

Behandling af den meget gamle og skrøbelige patient med type 2-diabetes​​.

Dato og tid

Onsdag den XXX kl. XXX

Målgruppe

Læger og konsultationssygeplejersker i almen praksis i Region Hovedstaden.

Formål

​Diabetestimens formål er at give en faglig opdatering om diabetes på én time. Oplægget vil opdatere din faglige viden og give dig input til behandlingen af den meget gamle og/eller skrøbelige patient med type 2-diabetes.


Indhold

Behandlingsmål for HbA1c, blodtryk, lipider og behandlingsstrategi for den ældre og skrøbelige patient, som spiser begrænset og har svigtende funktionsniveau og nyrefunktion.

Medicingennemgang: Hvad bør du seponere/undgå, og hvad skal du forøge at reducere/fastholde?


Varighed og form

60 minutter online med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Kan også afvikles som praksisbesøg med udgangspunkt i data og/eller cases fra klinikken eller oplæg i lægeklynge i samarbejde med KAP-H’s medicinteam​.

Underviser

XXXXXXXXXXX​Personcentreret vurdering og behandling af type 2-diabetes

Titel

Personcentreret vurdering og behandling af type 2-diabetes​.

Dato og tid

Onsdag den XXX kl. XXX

Målgruppe

Læger og konsultationssygeplejersker i almen praksis i Region Hovedstaden.

Formål

Diabetestimens formål er at give en faglig opdatering om diabetes på én time. Oplægget vil opdatere din faglige viden og give dig et overblik over den grundlæggende vurdering og behandling af personer med type 2-diabetes.

Indhold

Der er enighed om, at en personcentreret vurdering og en individuelt tilpasset behandling skal være et tilbud til alle patienter med type 2-diabetes. 

Diabetestimen vil indeholde:

 • Diskussion af faktorer, som har betydning for behandlingsmål.
 • Diskussion af faktorer, som har betydning for den individuelle behandlingsplan. 
 • Gennemgang af den potentielle effekt af kommunal og intensiveret livsstilsintervention.

Varighed og form

60 minutter online med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Alternativt klinikbesøg med fokus på samarbejdet med kommunen om rehabilitering

Underviser

XXXXXXXXXXXDen svært overvægtige patient med type 2-diabetes

Titel

Behandling af den svært overvægtige patient med type 2-diabetes.

Dato og tid

Onsdag den XXX kl. XXX

Målgruppe

Læger og konsultationssygeplejersker i almen praksis i Region Hovedstaden.

Formål


Diabetestimens formål er at give en faglig opdatering om diabetes på én time. Oplægget vil opdatere din faglige viden om behandlingsmulighederne ved svær overvægt og type 2-diabetes.

Indhold

Vægttab som behandlingsmål, livsstilsintervention, farmakologi og fedmekirurgi. 

 • Hvad virker?
 • Hvad siger de kliniske retningslinjer?
 • Er der forskel på effekten af SGLT-2-hæmmere og GLP-1-RA? ​

Varighed og form

60 minutter online med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Kan også afvikles som praksisbesøg med udgangspunkt i data og/eller cases fra klinikken eller oplæg i lægeklynge i samarbejde med KAP-H’s medicinteam​.

Underviser

XXXXXXXXXXX​Den nyresyge patient med type 2-diabetes

​Titel

Behandling af den nyresyge patient med type 2-diabetes​.

Dato og tid

Onsdag den XXX kl. XXX

Målgruppe

Læger og konsultationssygeplejersker i almen praksis i Region Hovedstaden.

Formål

Diabetestimens formål er at give en faglig opdatering om diabetes på én time. Oplægget vil opdatere din faglige viden om evidensen for behandling af patienten med type 2 diabetes og nyresygdom.

Indhold

Hvornår har patienten med type 2-diabetes nyresygdom? Fokus på nyrebeskyttelse: 

 • ​Hvornår og hvordan bør den glukosesænkende behandling ændres?
 • Hvornår og hvordan justeres behandlingen ved aftagende nyrefunktion? 
 • Hvordan skal kontrollen være?
 • Hvornår skal man overveje henvisning til diabetesambulatorium og/eller nefrologi?

Varighed og form

60 minutter online med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.​

Kan også afvikles som praksisbesøg med udgangspunkt i data og/eller cases fra klinikken eller oplæg i lægeklynge i samarbejde med KAP-H’s medicinteam.

Underviser

XXXXXXXXXXX​Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Titel

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes​

Dato og tid

Onsdag den XXX kl. XXX

Målgruppe

Læger og konsultationssygeplejersker i almen praksis i Region Hovedstaden.

Formål

Diabetestimens formål er at give en faglig opdatering om diabetes på én time. Oplægget vil opdatere din faglige viden og give dig et overblik over de nyeste kliniske retningslinjer for behandling af type 2- diabetes.

Indhold

 • ​Hvornår skal metformin fortsat være førstevalg af farmakologisk behandling?
 • Hvornår bør der gives ’organbeskyttende’ behandling med SGLT-2-hæmmere eller GLP-1-RA?
 • Hvad skal andetvalget efterfølgende være? 
 • Hvornår og hvordan skal man intensivere eller omlægge behandlingen?

Varighed og form

60 minutter online med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Kan også afvikles som praksisbesøg med udgangspunkt i data og/eller cases fra klinikken eller oplæg i lægeklynge i samarbejde med KAP-H’s medicinteam.

Underviser

XXXXXXXXXXX​


​Tilmel​​ding til diabetestimer​

​​

Outlookskabelon: Tilmelding til di​abetestime​


Google forms: ​Book en diabetestime​

Redaktør