Download EMMA-værktøjer

​Dialogværktøjerne fra EMMA-projektet er velegnede til en indledende dialog om de udfordringer, som patienten oplever i relation til sin sygdom og behandling af den.

Download de 24 øvelser

Alle er i web-venlig format til print. Hver øvelse er sat op med en forside og bagside, så vær opmærksom på det, når du printer. Undtagelser herfra er ikonark og illustrationsark. 

Refleksionsøvelser

Velegnede til en indledende dialog om de udfordringer, som patienten oplever i relation til sin sygdom og behandling af den.


1.Min dag
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

2. Min medicin
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

3. Min brug af medicinen
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

4. Mine udfordringer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning 

5. Postkort
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

6. Opfølgning
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

Målsætningsøvelser

Velegnede til, undervejs og afslutningsvis i et forløb, at hjælpe patienten med at planlægge og fastholde mål for forandringer.

1. Mål og plan
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

2. Betydning og tiltro
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

3. Fordele og ulemper
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning 

Læring og viden
Hensigten med øvelserne er at arbejde med viden og læring, som er specielt relevant for den enkelte patient.

1. Blodsukkerregulering
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark A
Illustrationsark B
Illustrationsark A+B
Ikonark 1

2. Symptomer ved højt og lavt blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark C
Ikonark 2

3. Mit blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

4. Forhøjet blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

5. Behandling af type 2 diabetes
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

6. Medicinoverblik
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

7. At skulle stikke sig
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

8. Vægtstigning ved insulinbehandling
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

9. For lavt blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

10. Senkomplikationer ved diabetes
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark D
Ikonark 3

11. Forebyggelse af senkomplikationer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning 

12. Erfaringer med senkomplikationer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

13. Mine relationer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

14. God og dårlig støtte
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

15. Husk medicinen
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

 

 

 

Redaktør