​​​​​​​​​​

CUSTOM konceptet

​CUSTOM står for ’CUlturally Sensitive TOols and Methods’ og er et kulturelt sensitivt uddannelseskoncept, der tilstræber at støtte kommunikation omkring sundhedsfremmende beslutninger, øge motivation og fremme positiv diabeteshåndtering blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund og type 2-diabetes - hvor førstesproget er urdu, arabisk eller tyrkisk.​

I Danmark benyttes diabetesuddannelse i lav grad af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Vi ved også, at gruppen ikke profiterer af standardtilbud og behandling på samme måde som etniske danskere. Dette kan blandt andet skyldes kommunikative udfordringer, stigmatisering og udfordringer med at navigere i sundhedsvæsenet. 

Det er veldokumenteret, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund fra ikke-vestlige lande har højere forekomst af type 2-diabetes, debuterer tidligere og får flere komplikationer. Samtidig ser vi at få deltager i diabetesuddannelse, som kan være afgørende for et velfungerende liv med diabetes og til at forebygge komplikationer.
Sundhedsfremmeforskning ved SDCC og Center for Diabetes og Hjertesygdomme i Københavns Kommune besluttede sammen at gøre noget ved dette og udviklede CUSTOM projektet. Konceptet er blevet til i co-creation mellem borgere, professionelle og forskere. 

CUSTOM bygger på kulturelt sensitive metoder og værktøjer, som er udviklet i samskabelse med målgruppen. Eksempelvis er der udviklet et omfattende billedmateriale af hverdagssituationer og mad, som er udvalgt af målgruppen. 

Undervisningen omfatter 6 sessioner, som er beskrevet i en modulbeskrivelse, hvor der også er forslag til brugen af de forskellige sundhedspædagogiske værktøjer. Sessionerne tager udgangspunkt i dilemmaer og udfordringer, som blev identificeret af både målgruppen og sundhedsprofessionelle i en indledende fase. Værktøjer og metoder adresserer borgernes udfordringer og hverdag. Særligt afgørende er rammesætning af undervisningen og hver enkelt session – både i forhold til indhold, roller og tolkning. Konceptet indeholder yderligere en guide med sundhedspædagogiske principper for undervisningen herunder opmærksomhedspunkter for underviseren og en guide til håndtering af disse i praksis, fx hvordan mental sundhed kan påvirkes af diabetes og styrkes. 
​Læs konceptbeskrivelse
Oversigt over øvelser

Herunder finder du beskrivelse af øvelserne og link til download.
Bemærk at øvelse 3, 8, 12 og 15 ikke har en fysisk øvelse. Se indholdet i disse i modulbeskrivelsen, som kan downloades ovenfor.

Under øvelserne er der supplerende materialer. ​
​Formål med øvelsen 

 • At give borgerne en visuel oversigt over forløbet og muligheder for støtte (herunder mulighed for at inddrage familien, undervisning, motionstilbud, og individuelle samtaler)

 • At give borgerne en bedre forståelse for tilgængelige aktiviteter samt mulighed for at huske disse

​Formål med øvelsen 

 • At identificere udfordringer/problematikker hos borgeren, der er relatereret til diabetes 

 • At anerkende, at det kan være meget udfordrende at leve med en kronisk sygdom

​​
​Formål med øvelsen 

 • At underviseren får skabt en god relation til borgeren ved at være nysgerrig på borgerens liv og hverdag

 • At samle værdifulde informationer på en måde, der er styret af borgerens eget fokus eller af et bestemt emne 

 • At få indblik i borgerens liv og dagligdag, f.eks. med hensyn til bevægelse, medicin, sociale relationer mv. 

Formål med øvelsen 

 • At borgerne får en kort introduktion til forholdet mellem insulinvirkning, insulinresistens samt blodsukker. Dette vil understøtte de kommende undervisningsgange, hvor undervisningen vil handle om insulin, insulinresistens, blodsukker og kulhydrater. 

Download trin for trin


​Formål med øvelsen 

 • At øge borgernes viden om forskellige symptomer på for højt og lavt blodsukker

 • At øge borgernes viden om, hvordan for højt og lav blodsukker kan forebygges


​Formål med øvelsen 

 • At borgerne får en viden om, at type 2-diabetes er arveligt, bl.a. med henblik på at undgå stigma
 • At borgerne reflekterer over familieorienterede problematikker, f.eks. i forhold til arvelighed hos egne børn
 • At borgerne bliver styrket i at kunne inddrage og drøfte arvelighed og livsstil med egen familie
 • At borgerne oplever at have handlemuligheder i forhold til at ændre livsstil​


Download trin for trin


​​​​​​​​​​
Formål med øvelsen 

 • At sætte fokus på egenomsorg i forebyggelse af følgesygdomme til diabetes

 • At borgerne får viden om, hvad de forskellige følgesygdomme er, og, hvordan de påvirker deres krop/helhed

 • At borgerne aktivt selv opsøger den rette behandler​


​​
Formål med øvelsen 

 • At indgå en aftale omkring forandring
 • At indgå en realistisk og konkret aftale
 • At aftalen er baseret på borgerens egne ønskerFormål med øvelsen 

 • At reflektere over familieorienterede problemstillinger samt mulige løsninger på disse uden at udstille borgernes private familiedynamikker

 • At adressere kendte udfordringer/konflikter forbundet med at implementere diabetesvenlig mad i hverdagen

 • At få borgerne til at reflektere over vigtigheden af at inddrage familien i deres liv med diabetes


​​​
​Formål med øvelsen 

 • At få indblik i borgerens viden om kulhydrater som næringsstof, hvordan de har indvirkning på blodsukkeret og hvilke kulhydratkilder, der findes

 • At få indblik i, hvilke kulhydrater borgerne kan lide at spise – og spiser – i hverdagen

 • Med udgangspunkt i borgerens præferencer lægger øvelsen op til at udforske muligheder for konkrete adfærdsændringer​Formål med øvelsen 

 • At finde frem til en konkret sundhedsadfærd, hvor en ændring vil gavne borgerens blodsukkerkontrol og sundhed generelt

 • At skabe kobling mellem undervisning og muligheder for forandring i borgerens hverdag

 • At øge borgerens evne til at reflektere over muligheder for forandring og omsætte viden til handling

​​​​
Formål med øvelsen 

 • At synliggøre hvor fysisk aktiv borgeren er i sin hverdag 
 • At give idéer til, hvordan borgeren kan øge sit fysiske aktivitetsniveau
 • At konkretisere, hvilke ønsker om forandring borgeren har i forhold til fysisk aktivitet​


Download trin for trin


​Formål med øvelsen

 • At undersøge borgernes viden om fedtstoffer/fedtstofkilder

 • At få indblik i hvilke fedtstoffer borgerne bruger i hverdagen

 • At tilrettelægge skræddersyet undervisning omkring fedtstoffers betydning for hjerte-kar-sundheden og fremme refleksion over muligheder for konkrete adfærdsændringer hos den enkelte borger

​​
​Formål med øvelsen

 • At borgerne får indblik i udvikling og behandling af type 2-diabetes
 • At borgerne får forståelse for, at diabetes er en fremadskridende sygdom. Antallet af tabletter eller behovet for injektionsmedicin er dermed ikke ensbetydende med, at man gør noget forkert i forhold til sin sygdom
 • At borgerne får en forståelse for eventuelle bivirkninger af medicinen samt forebyggelse af disse
 • Diskussion af, hvornår medicin bør tages i henhold til anbefalingerne for at sikre god medicincompliance


Download trin for trin
Download medicintrappen​​


​Formål med øvelsen

 • At borgerne får talt om, at type 2-diabetes er en sygdom, hvor de selv er ansvarlige for resultatet døgnet rundt. Det kan være enormt stressende og give dårlig blodsukkerregulering

 • At borgerne får en forståelse for, at det er helt normalt at være bekymret, og at det er muligt at få hjælp


Siden er opdateret 14.08.2023

Redaktør