Diabetes-stress: En praktisk guide for sundhedsprofessionelle

I guiden beskrives, hvad diabetes-stress er, og hvordan diabetes-stress kan identificeres og håndteres i diabetesbehandlingen, men også strategier til  at støtte personer med diabetes-stress bedst muligt i sundhedsvæsenet.

Diabetes-stress er betegnelsen for de negative følelsesmæssige belastninger og bekymringer, som kan følge af at leve med og være nødt til konstant at håndtere diabetes i hverdagen. Da diabetes-stress bl.a. kan medføre nedsat livskvalitet og mindre engagement i diabeteshåndtering i hverdagen, er det vigtigt, at tilstanden behandles.

Guiden beskriver både hvad diabetes-stress er, men også konkrete strategier til at identificere, italesætte og behandle diabetes-stress hos personer med diabetes i daglig sundhedsprofessionel praksis.

Guiden er en dansk oversættelse og tilpasning af et kapitel fra den australske lærebog Diabetes and emotional health: a practical guide for health professionals supporting adults with type 1 or type 2 diabetes (2020).

Det danske bogkapitel er oversat og tilpasset dansk kultur, sprog og sundhedsmæssig kontekst af forskere fra Diabetes Managementforskning, SDCC i samarbejde med Uddannelse, SDCC og Steno Diabetes Center Sjælland.

Redaktør